12 juli, 2012

Filter

Datumintervall
Europas rabbiner bedömer utslaget från Kölns domstol, om att religiöst motiverad omskärelse skulle vara straffbar, vara ett angrepp på religionsfriheten. Vid avslutningen av en tvådagars konferens i Berlin i dag...
Mer än 60 civila, främst kristna, har lämnat den bombade staden Homs under de senaste 48 timmarna. Den grekisk syrisk-ortodoxa prästen Maximos Al-Jamal, rapporterade att evakuering av civila var möjlig...
ORTH, STEFAN I och med att Turkiets nya regering tillträdde för ett år sedan ökade tempot mycket synbart för de reformer som är nödvändiga för att Turkiet skall få bli...
Hundratals framträdande turkiska intellektuella och konstnärer stödjer med sin underskrift det syrisk-ortodoxa klostret Mor Gabriel i sydöstra Turkiet. Fram till i tisdags hade ca 300 akademiker, konstnärer och journalister antecknat...