Turkiska intellektuella stöder klostret Mor Gabriel

Hundratals framträdande turkiska intellektuella och konstnärer stödjer med sin underskrift det syrisk-ortodoxa klostret Mor Gabriel i sydöstra Turkiet. Fram till i tisdags hade ca 300 akademiker, konstnärer och journalister antecknat sig på en internetsida med detta budskap. Enligt denna internetsida ger den senaste domen mot klostret i en turkisk appellationsdomstol ett budskap till de syrisk-ortodoxt kristna, att de inte är önskvärda i sin hemtrakt i sydöstra Turkiet.

Appellationsdomstolen i Ankara hade tilldömt den turkiska staten ett landområde på ca 28 hektar i omgivningen av det ettusenfemhundra år gamla klostret. Klostret försöker för närvarande få till stånd en prövning av ärendet.

De som kritiserar domstolens utslag ser detta som en signal till att tränga undan de kristna och man skriver att: ”Turkiet är de syrisk-ortodoxas fädernesland och klostret Mor Gabriel är inte ett ockuperat område”. Trots att klostret har betalt skatt för sina landegendomar, allt enligt förordning, blir det genom domstolens utslag betraktade som ockupant. Initiativet på internet har mottot: ”Vi har vuxit upp tillsammans i det här landet.” (www.beraberbuyudukbuulkede.com)

Domen står också i strid med den turkiska regeringens uppmaning till de medlemmar av den syrisk-ortodoxa kyrkan, som lever i förskingring i Europa, att de skall återvända till sin hembygd. Bland de som undertecknat uppropet finns bland andra de kända samhällsforskarna Cengiz Aktar och Baskin Oran samt journalisten Nadire Mater och skådespelaren och regissören Nedim Saban.

Kathpress 2012-07-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Hundratals framträdande turkiska intellektuella och konstnärer stödjer med sin underskrift det syrisk-ortodoxa klostret Mor Gabriel i sydöstra Turkiet. Fram till i tisdags hade ca 300 akademiker, konstnärer och journalister antecknat sig på en internetsida med detta budskap. Enligt denna internetsida ger den senaste domen mot klostret i en turkisk appellationsdomstol ett budskap till de syrisk-ortodoxt kristna, att de inte är önskvärda i sin hemtrakt i sydöstra Turkiet.

Appellationsdomstolen i Ankara hade tilldömt den turkiska staten ett landområde på ca 28 hektar i omgivningen av det ettusenfemhundra år gamla klostret. Klostret försöker för närvarande få till stånd en prövning av ärendet.

De som kritiserar domstolens utslag ser detta som en signal till att tränga undan de kristna och man skriver att: ”Turkiet är de syrisk-ortodoxas fädernesland och klostret Mor Gabriel är inte ett ockuperat område”. Trots att klostret har betalt skatt för sina landegendomar, allt enligt förordning, blir det genom domstolens utslag betraktade som ockupant. Initiativet på internet har mottot: ”Vi har vuxit upp tillsammans i det här landet.” (www.beraberbuyudukbuulkede.com)

Domen står också i strid med den turkiska regeringens uppmaning till de medlemmar av den syrisk-ortodoxa kyrkan, som lever i förskingring i Europa, att de skall återvända till sin hembygd. Bland de som undertecknat uppropet finns bland andra de kända samhällsforskarna Cengiz Aktar och Baskin Oran samt journalisten Nadire Mater och skådespelaren och regissören Nedim Saban.

Kathpress 2012-07-11