Tagged 'Nadire Mater'

Turkiska intellektuella stöder klostret Mor Gabriel

Hundratals framträdande turkiska intellektuella och konstnärer stödjer med sin underskrift det syrisk-ortodoxa klostret Mor Gabriel i sydöstra Turkiet. Fram till i tisdags hade ca 300 akademiker, konstnärer och journalister antecknat sig på en internetsida med detta budskap. Enligt denna internetsida…