1 oktober, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Sedan koptiska kristna flytt från Rafah har den heliga synoden i den koptisk-ortodoxa kyrkan krävt skydd för Egyptens kristna minoritet. En arabiskspråkig internetportal ”Abouna.org” meddelar att den koptiska kyrkans biskopar...
Benedictus XVI har vänt sig mot konkurrenstänkandet mellan de kristna konfessionerna. Katoliker får inte vara avundsjuka när en icke-katolik i Kristi namn gör något gott, sade påven i söndags vid...
FELIX KÖRNER – Möjligheter och gränser i vår tids dialog mellan katolicismen och islam. För dem som följer dialogen mellan kristna och muslimer är inte bara den 11 september 2001, dagen för...