8 oktober, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Med en uppmaning till att återuppväcka den kristna tron i det sekulariserade samhället inledde påven Benedictus XVI på söndagen den 13:e ordinarie biskopssynoden. Det är kyrkans uppgift att på nytt...
Hon har fått många namn: ”Guds atlet”, ”Sibylla från Rhenlandet”, ”Teutonisk profetissa”. Själv såg sig Hildegard av Bingen (c. 1098–1179) som ”Guds basun”, som oförtröttligt måste ljuda för att Skaparen...