17 oktober, 2012

Filter

Datumintervall
Den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten kommer välja sitt nya överhuvud redan den 4 november och inte som tidigare sagts den 2 december. Därför kommer över 2 400 präster och lekmän att...
Trots 50 år av förföljelse förblir den katolska kyrkan i Kina trogen och hängiven. Dagens förhandlingar inleddes med ett vittnesbörd från en kinesisk biskop, som inte kunde närvara vid synodsamlingen....