4 juni, 2013

Filter

Datumintervall
Den amerikanske biskopskonferensen har utnämnt en jesuitpater, känd för att hysa traditionella åsikter om äktenskap och sexualitet, till ny övervakare av lärofrågor. Han ersätter en nyckelfigur som legat bakom ett...
Upploppen som har brutit ut i Turkiet innebär ett ”varningens tecken” för den turkiska regeringen. Den må överväga om den ska skydda stabiliteten som har gynnat landets ekonomiska tillväxt de...