Jesuitpater ny vakthund i lärofrågor i USA

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den amerikanske biskopskonferensen har utnämnt en jesuitpater, känd för att hysa traditionella åsikter om äktenskap och sexualitet, till ny övervakare av lärofrågor. Han ersätter en nyckelfigur som legat bakom ett antal kontroversiella kritiska uttalanden mot teologer under de senaste åren.

Pater Peter Ryan kommer att bli ordförande i biskoparnas sekretariat med ansvar för läromässiga och kanoniska frågor. Utnämningen sammanfaller med ett skifte på olika ledande poster kommande höst och torde avisera vilka ståndpunkter biskoparna kommer att inta gentemot dem som hyser mera progressiva åsikter under det nya pontifikatet under Franciskus. Sekretariatet, som arbetar åt de nio prelater som ingår i den amerikanska biskopskonferensens läroutskott, är känt för att noga övervaka katolska teologers arbete i syfte att vidmakthålla kyrkans lära.

Ryan tilldrog sig mediernas intresse då han 2011 tog ställning i frågan, då Vatikanen beställde en artikel av honom och kollegan Germain Grisez till försvar för förbudet mot skilsmässa och omgifte, som skulle publiceras i en engelskspråkig teologisk tidskrift, utan att först undergått normal granskning genom överordnad instans. Artikeln ifråga publicerades i juninumret av jesuiternas kvartalstidskrift Theological Studies, i vilken två andra teologer krävt en ändring av kyrkans ställning i dessa frågor. Tidskriftens chefredaktör, pater David G. Schultenover, lade till en förklaring rörande vissa ändringar av tidskriftens publiceringspolicy och skrev att den nu skulle uppmärksamma läsarna på artiklar ”vars innehåll avviker från i kyrkan rådande, auktoritativa lärosatser”.

Kapucinpatern Thomas Weinandy, Ryans företrädare hade innehaft posten sedan 2005. Under hans tid utfärdade det biskopliga utskottet officiella reprimander mot fem tongivande amerikanska teologer. De gav upphov till kritik från de amerikanska teologernas två intresseorganisationer, eftersom de publicerats utan konsultation eller dialog med respektive artikelförfattare.

Första chansen för teologerna att få en uppfattning om chanserna att få till stånd en dialog med sin nye läroövervakare torde komma i november, då ledarna för flera teologiska sammanslutningar skall sammanträffa med medlemmarna i biskoparnas lärosekretariat, i samband med en middag i anslutning till det årliga biskopsmötet.

Joshua J. McElwee i National Catholic Reporter 2013-05-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den amerikanske biskopskonferensen har utnämnt en jesuitpater, känd för att hysa traditionella åsikter om äktenskap och sexualitet, till ny övervakare av lärofrågor. Han ersätter en nyckelfigur som legat bakom ett antal kontroversiella kritiska uttalanden mot teologer under de senaste åren.

Pater Peter Ryan kommer att bli ordförande i biskoparnas sekretariat med ansvar för läromässiga och kanoniska frågor. Utnämningen sammanfaller med ett skifte på olika ledande poster kommande höst och torde avisera vilka ståndpunkter biskoparna kommer att inta gentemot dem som hyser mera progressiva åsikter under det nya pontifikatet under Franciskus. Sekretariatet, som arbetar åt de nio prelater som ingår i den amerikanska biskopskonferensens läroutskott, är känt för att noga övervaka katolska teologers arbete i syfte att vidmakthålla kyrkans lära.

Ryan tilldrog sig mediernas intresse då han 2011 tog ställning i frågan, då Vatikanen beställde en artikel av honom och kollegan Germain Grisez till försvar för förbudet mot skilsmässa och omgifte, som skulle publiceras i en engelskspråkig teologisk tidskrift, utan att först undergått normal granskning genom överordnad instans. Artikeln ifråga publicerades i juninumret av jesuiternas kvartalstidskrift Theological Studies, i vilken två andra teologer krävt en ändring av kyrkans ställning i dessa frågor. Tidskriftens chefredaktör, pater David G. Schultenover, lade till en förklaring rörande vissa ändringar av tidskriftens publiceringspolicy och skrev att den nu skulle uppmärksamma läsarna på artiklar ”vars innehåll avviker från i kyrkan rådande, auktoritativa lärosatser”.

Kapucinpatern Thomas Weinandy, Ryans företrädare hade innehaft posten sedan 2005. Under hans tid utfärdade det biskopliga utskottet officiella reprimander mot fem tongivande amerikanska teologer. De gav upphov till kritik från de amerikanska teologernas två intresseorganisationer, eftersom de publicerats utan konsultation eller dialog med respektive artikelförfattare.

Första chansen för teologerna att få en uppfattning om chanserna att få till stånd en dialog med sin nye läroövervakare torde komma i november, då ledarna för flera teologiska sammanslutningar skall sammanträffa med medlemmarna i biskoparnas lärosekretariat, i samband med en middag i anslutning till det årliga biskopsmötet.

Joshua J. McElwee i National Catholic Reporter 2013-05-29