8 juni, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
BENGT SÄFSTEN Som en del av Trons år uppmärksammas också encyklikan Evangelium vitae, som är en direkt hyllning till livet. Detta arrangemang är resultatet av ett samarbete mellan tre påvliga...
Företagande har en andlig dimension, som inte näringslivets ledare bör bortse ifrån. Det påpekade kardinal Peter Turkson, ledare för Påvliga rådet för rättvisa och fred (Justitia et Pax) vid den...