Encyklikan Livets evangelium och Trons år

BENGT SÄFSTEN

Som en del av Trons år uppmärksammas också encyklikan Evangelium vitae, som är en direkt hyllning till livet. Detta arrangemang är resultatet av ett samarbete mellan tre påvliga institutioner: Påvliga rådet för hälsopastoral, Påvliga livsakademin och Påvliga rådet för evangelisering. Detta kulminerar lördagen den 15 juni med reflektioner över innehållet i encyklikan, där dagen avslutas med ljusprocession till Castel Sant’Angelo. På söndagen den 16 juni firas mässa av påven Franciskus på Petersplatsen vid Peterskyrkan i Rom som en ytterligare påminnelse.

Encyklikan utarbetade av påven Johannes Paulus II och påbörjades 1991 när kardinalskollegiet samlades i Vatikanen. Påven skrev därefter ett brev till varje biskop i världen och tillfrågade dem hur situationen såg ut på lokal nivå. Med den grunden kunde skriften utges 1995. Den har blivit känd som en mycket viktig sammanfattning av de frågor som uppfattats som direkta hot mot en Livets kultur. Exemplen är väl kända: dödshjälp, dödsstraff, aborter. Utöver detta diskuteras olika aspekter på människan ansvar inför ekologiska och sociala frågor.

Stilen anses typisk för Johannes Paulus II, med en systematisk genomgång varvad med böner och utläggningar. Olika Bibeltexter citeras 300 gånger, kyrkofäderna citeras 18 gånger och hänvisningar till Katolska kyrkans katekes sker 10 gånger. Intressant nog citeras Andra Vatikonkonciliet mer än 25 gånger. Innehållet får främst ses som en aktuell sammanfattning och konsekvens av tidigare ställningstaganden på tydlig biblisk grund. Genom sin lättsamma stil riktas den direkt även till även lekfolk, och inte enbart till kyrkans officiella företrädare.

Att dessa livsfrågor lyftes fram just vid den här tiden, var sannolikt resultatet av att man på många håll i världen noterat olika nya hot mot livet och inte minst mot dem som inte kan göra sig hörda, men också en påminnelse om var och ens inre värdighet.

I rundskrivelsen Evangelium vitae berör dåvarande påven Johannes Paulus II således för ett av vår tids mest centrala ämnen nämligen respekten för det mänskliga livet alltifrån konceptionen till människans naturliga död.

Bengt Säfsten 2013-06-08