Sommarnummer av Signum nu tillhanda

av ULF JONSSON  I dag, fredag den 14 juni, utkommer årets fjärde nummer av Signum. Ett välmatat nummer med givande läsning i exempelvis sommarens hängmatta.

Religionens roll i samhället är en fråga som numera diskuteras ofta och på många håll, i medierna och i andra offentliga sammanhang. I senaste Signum behandlar vi temat i flera olika artiklar. I ledaren reflekterar Charlotta Levay kring frågan ur ett perspektiv som man sällan möter i svenska medier. Diskussionen brukar mestadels kretsa kring vilket inflytande som samfunden bör tillåtas ha på staten. Däremot diskuteras sällan vilket inflytande som staten bör tillåtas ha på samfunden. I ledaren argumenterar Charlotta Levay för att de religiösa samfunden tjänar samhället bäst när de förmår att upprätta en självständig plattform och utgöra en genuint andlig motvikt gentemot denna världens mäktiga. Martin Luther King och Johannes Paulus II är exempel på religiösa ledargestalter som visat hur det kan fungera. En domesticerad religion, som alltför villigt följer i statens ledband, riskerar däremot att förlora sin profetiska roll.

En samtida tänkare som reflekterat ovanligt ingående kring religionens plats i dagens samhälle är den högt ansedde tyske filosofen Jürgen Habermas. I en artikel av undertecknad presenteras Habermas syn på frågan om religiös tolerans i dagens mångreligiösa samhälle. Och Habermas får dessutom själv komma till tals med en egen artikel i frågan. Vi är stolta över att ha fått Jürgen Habermas personliga tillstånd att få publicera en artikel av honom om detta viktiga ämne i svensk översättning i Signum.

Den som är på jakt en djupdykning i ett centralt teologiskt ämne rekommenderas att läsa artikeln ”Gud – vem är det?” av Gösta Hallonsten. Med grundmurad lärdom och pedagogisk skicklighet behandlar han några av de mest centrala trofrågor som man alls kan ställa sig: Vem är Gud? Hur kan man tala om Gud? Kan man veta något om Gud? Hur verkar Gud i världen?

För den teologiskt intresserade läsaren finns ytterligare två godbitar: Per Beskows fina redogörelse för vad som menas med en ”katolsk” kyrka, och Stephen Bullivants medryckande artikel om ateismens utmaning av den kristna tron.

Signums sommarnummer bjuder också på en hel del annat intressant, bland annat flera artiklar om ekumenik och religionsdialog. Plus en recension av Anders Piltz senaste bok, som handlar om den älskade svenska psalmen ”Den signade dag”.

För dig som redan prenumererar på Signum är det bara att ta för sig av hela det härliga utbudet. Tidskriften bör dimpa ner i din brevlåda i dag, eller senast på måndag. Och för sig som ännu inte prenumererar går det att ladda ner numret omgående till din iPad eller smartphone på Signums hemsida via nättjänsten Qiozk.

Med vänliga sommarhälsningar från Signums redaktion.

Ulf Jonsson

Signum, chefredaktör

2013-06-14

UJ_byline

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av ULF JONSSON  I dag, fredag den 14 juni, utkommer årets fjärde nummer av Signum. Ett välmatat nummer med givande läsning i exempelvis sommarens hängmatta.

Religionens roll i samhället är en fråga som numera diskuteras ofta och på många håll, i medierna och i andra offentliga sammanhang. I senaste Signum behandlar vi temat i flera olika artiklar. I ledaren reflekterar Charlotta Levay kring frågan ur ett perspektiv som man sällan möter i svenska medier. Diskussionen brukar mestadels kretsa kring vilket inflytande som samfunden bör tillåtas ha på staten. Däremot diskuteras sällan vilket inflytande som staten bör tillåtas ha på samfunden. I ledaren argumenterar Charlotta Levay för att de religiösa samfunden tjänar samhället bäst när de förmår att upprätta en självständig plattform och utgöra en genuint andlig motvikt gentemot denna världens mäktiga. Martin Luther King och Johannes Paulus II är exempel på religiösa ledargestalter som visat hur det kan fungera. En domesticerad religion, som alltför villigt följer i statens ledband, riskerar däremot att förlora sin profetiska roll.

En samtida tänkare som reflekterat ovanligt ingående kring religionens plats i dagens samhälle är den högt ansedde tyske filosofen Jürgen Habermas. I en artikel av undertecknad presenteras Habermas syn på frågan om religiös tolerans i dagens mångreligiösa samhälle. Och Habermas får dessutom själv komma till tals med en egen artikel i frågan. Vi är stolta över att ha fått Jürgen Habermas personliga tillstånd att få publicera en artikel av honom om detta viktiga ämne i svensk översättning i Signum.

Den som är på jakt en djupdykning i ett centralt teologiskt ämne rekommenderas att läsa artikeln ”Gud – vem är det?” av Gösta Hallonsten. Med grundmurad lärdom och pedagogisk skicklighet behandlar han några av de mest centrala trofrågor som man alls kan ställa sig: Vem är Gud? Hur kan man tala om Gud? Kan man veta något om Gud? Hur verkar Gud i världen?

För den teologiskt intresserade läsaren finns ytterligare två godbitar: Per Beskows fina redogörelse för vad som menas med en ”katolsk” kyrka, och Stephen Bullivants medryckande artikel om ateismens utmaning av den kristna tron.

Signums sommarnummer bjuder också på en hel del annat intressant, bland annat flera artiklar om ekumenik och religionsdialog. Plus en recension av Anders Piltz senaste bok, som handlar om den älskade svenska psalmen ”Den signade dag”.

För dig som redan prenumererar på Signum är det bara att ta för sig av hela det härliga utbudet. Tidskriften bör dimpa ner i din brevlåda i dag, eller senast på måndag. Och för sig som ännu inte prenumererar går det att ladda ner numret omgående till din iPad eller smartphone på Signums hemsida via nättjänsten Qiozk.

Med vänliga sommarhälsningar från Signums redaktion.

Ulf Jonsson

Signum, chefredaktör

2013-06-14

UJ_byline