Tagged 'Per Beskow'

Per Beskows pris 2018 till Jonna Bornemark

Artos & Norma bokförlag har instiftat Per Beskows pris. Per Beskow (d. 2016) har genom egna böcker, översättningar och andra insatser under flera decennier medverkat till förlaget Artos utgivning. Per Beskow har också varit en flitig medarbetare i tidskriften Signum….

Patristisk dag i Lund

av STEN HIDAL Collegium Patristicum Lundense, grundat 1979 av bland andra Per Beskow, höll den 4 maj den nittonde patristiska dagen. Denna årligen återkommande dag ägnas åt olika aspekter av den tidiga kyrkans tro och liv, förutom att det är…

Per Beskow har avlidit

Per Beskow avled i dag på förmiddagen i en ålder av 89 år. Han ingick under många år i Signums redaktionskommitté. Att han var en flitig skribent märks när man går in i artikelarkivet (denna länk). I sin bok Möten…

Per Beskow om världsreligionerna i Dagen

Signums medarbetare Per Beskow har skrivit en läsvärd artikel i tidningen Dagen, med anledning av den artikel [här] på DN-debatt den 19 augusti som fem svenskkyrkliga präster i Stockholms domkyrka skrev. Beskows artikel med titeln ”Kristus och religionerna” kan man…

Nyutkomna böcker om Maria

av FREDRIK HEIDING Flera under hösten nyutkomna böcker skildrar traditioner av olika slag kring Jungfru Maria, och denna litteratur ger värdefull läsning inte minst inför de kommande högtiderna. Advents- och jultiden går i Guds moder Marias tecken. Den 8 december…