Jayne Svenungsson tog emot Per Beskows pris

FREDRIK HEIDING

Artos & Norma bokförlag har instiftat Per Beskows pris, som delades ut i dag för första gången. Per Beskow har genom egna böcker, översättningar och andra insatser under flera decennier medverkat till förlaget Artos utgivning. Priset ska delas ut vartannat år till ”yngre akademiker/skribenter som verkar inom mötet mellan teologi, samhälle och kultur”.

Per Beskow har genom åren också varit en flitig medarbetare i tidskriften Signum, och jag kunde som Signums representant närvara vid evenemanget i dag som ägde rum i S:ta Eugenia katolska kyrka, Kungsträdgården, Stockholm.

Per Beskows pris i år gick till Jayne Svenungsson, docent i systematisk teologi vid Teologiska Högskolan Stockholm (THS). Evenemanget inleddes med att Artos medarbetare Mikael Löwegren redogjorde för priskommitténs överläggningar och att denna relativt snabbt nått konsensus, att just Svenungssons profil passade utmärkt för priset. I sitt tacktal sade Svenungsson bland annat att det var en ära att få förknippas med Per Beskow, inte minst därför att hennes akademiska ansats – precis som Beskows – är historisk. Hon delar Beskows stora intresse för kyrkohistoria, men även historia allmänt, och beklagar därför historielösheten som hon menar brer ut sig.

Efter ett trevligt mingel höll Svenungsson ett mycket initierat, välformulerat och för teologer bitvis uppfordrande föredrag med titeln ”Den profetiska rösten: Om teologins otidsenliga uppdrag”. Jag uppfattade föredraget som en plädoaje för filosofiska och teologiska uttalanden av profetisk natur. Teologer har de senaste åren blivit onödigt försiktiga och litar inte på styrkan i den religiösa vokabulären, menade Svenungsson. Ett undantag som Svenungsson lyfte fram i slutet av föredraget är påven Franciskus. Dennes profetiska hållning märktes till exempel i hans kraftiga ord mot den italienska maffian, i mars tidigare i år.

Jayne Svenungsson tog avstamp i den franske filosofen Jacques Derridas tänkande och koppling till Karl Marx. Hon kommenterade och tolkade sedan profeter i Gamla testamentet, Martin Buber, den italienske filosofen Giorgio Agamben med flera. Föredraget var tvärvetenskapligt och svepte över stora epoker, något som karakteriserar Svenungssons metod. Det passade då bra att Artos förläggare Per Åkerlund avrundande tillställningen med en inskickad hälsning från Per Beskow (som själv inte kunde närvara). Beskow meddelade att han uppskattar Svenungssons tvärvetenskapliga, historiska och kristet humanistiska ansats.

Fredrik Heiding 2014-05-05

Jayne Svenungsson ”Postmodern teologi” Signum nr 9/2004

Jayne Svenungsson ”Bibeltolkningens bakgator” Signum nr 7/2007

https://www.svt.se/nyheter/varlden/paven-varnar-maffian-ni-kommer-att-hamna-i-helvetet