juli 13, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Den koptisk-ortodoxa kyrkan har tillsatt en kommission av jurister och kristna politiker som ska utarbeta en promemoria med kritiska synpunkter på den preliminära konstitutionen. Detta har bekräftats för nyhetsbyrån Fides...
Från den 1 juli går det att besöka en ny utgrävning bredvid Pauluskyrkan i södra Rom. På den plats där aposteln Paulus skall ha begravts står sedan ett och ett...