En koptisk kommission tillsatt för att granska den provisoriska konstitutionen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den koptisk-ortodoxa kyrkan har tillsatt en kommission av jurister och kristna politiker som ska utarbeta en promemoria med kritiska synpunkter på den preliminära konstitutionen. Detta har bekräftats för nyhetsbyrån Fides av den koptisk-katolska biskopen i Assiut Kyrillos William (bilden). ”Jag hoppas att detta initiativ kommer att följas av andra på ett enande sätt bland alla kyrkor och kristna samfund, genom att aktivera i synnerhet det nationella rådet för kristna kyrkor som nyligen bildats. Kristna måste mötas i gemenskap inför de svåra tider Egypten står inför”.

Kommissionen har bland sina medlemmar den tidigare riksdagsledamoten Susie Adly och advokaten Amir Ramzy. Vad som i oroar de kristna är i synnerhet artikel nr.1 i den nya konstitutionen, vilken föreslår sharia som den grundläggande källan för lagstiftning och dess uttolkare som står nära  Salafismen.

Vad det gäller situationen landet, bekräftar biskop Kyrillos till Fides att ”armén har begränsat sig genom att skydda folkets vilja, utan att förvänta sig att utöva politisk makt i en direkt form”.

Fides 2013-07-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den koptisk-ortodoxa kyrkan har tillsatt en kommission av jurister och kristna politiker som ska utarbeta en promemoria med kritiska synpunkter på den preliminära konstitutionen. Detta har bekräftats för nyhetsbyrån Fides av den koptisk-katolska biskopen i Assiut Kyrillos William (bilden). ”Jag hoppas att detta initiativ kommer att följas av andra på ett enande sätt bland alla kyrkor och kristna samfund, genom att aktivera i synnerhet det nationella rådet för kristna kyrkor som nyligen bildats. Kristna måste mötas i gemenskap inför de svåra tider Egypten står inför”.

Kommissionen har bland sina medlemmar den tidigare riksdagsledamoten Susie Adly och advokaten Amir Ramzy. Vad som i oroar de kristna är i synnerhet artikel nr.1 i den nya konstitutionen, vilken föreslår sharia som den grundläggande källan för lagstiftning och dess uttolkare som står nära  Salafismen.

Vad det gäller situationen landet, bekräftar biskop Kyrillos till Fides att ”armén har begränsat sig genom att skydda folkets vilja, utan att förvänta sig att utöva politisk makt i en direkt form”.

Fides 2013-07-11