koptisk-katolska kyrkan

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Den koptisk-ortodoxa kyrkan har tillsatt en kommission av jurister och kristna politiker som ska utarbeta en promemoria med kritiska synpunkter på den preliminära konstitutionen. Detta har bekräftats för nyhetsbyrån Fides...
Egypten kommer efter utarbetandet av en ny författning att vara en islamistisk stat. Den bedömningen gör kardinal Antonios Naguib, den koptisk-katolske patriarken av Alexandria. Det kommer inte att underlätta situationen...