Katolsk kardinal i Alexandria: Egypten kommer att vara islamistiskt för en tid

Egypten kommer efter utarbetandet av en ny författning att vara en islamistisk stat. Den bedömningen gör kardinal Antonios Naguib, den koptisk-katolske patriarken av Alexandria. Det kommer inte att underlätta situationen för de kristna, säger Naguib i en intervju med den österrikiska nyhetsbyrån Kathpress i Wien. Han tillägger dock att han hoppas att denna utveckling endast är tillfällig. En islamistisk regim motsvarar inte ”den egyptiska civilisationens anda”. Medborgarrättsorganisationer och reformallianser varnade för att Muslimska brödraskapet och salafisterna skulle vinna valet, säger patriarken. ”Grupperna ville därför ha en längre förberedelsetid för valen. Men islamisterna tryckte på och krävde: Nu!”

Muslimska brödraskapet har arbetat för ett maktövertagande sedan 1928 och nu såg de ”en chans och tog den”. För dem har alltid det religiösa elementet i en ”islamistisk stat” stått i centrum; ”de vill påtvinga andra denna uppfattning”. För de kristna kommer inte förverkligandet av de moderata brödraskapsföreträdarnas idéer att innebära någon avgörande skillnad, eftersom det egyptiska rättssystemet redan sedan Sadats regering utformats i enlighet med sharialagarnas värderingar. ”Riktigt kritiskt” skulle det dock bli om salafisternas idéer omsattes i praktiken, menar Naguib.

Den kopisk-katolska kyrkans överhuvud menar också att en massutvandring av kristna är möjlig. Han tror dock inte på att kristendomen kommer att försvinna i Egypten. Inför framtiden är det dock viktigt att de kristna inte avskärmar sig. ”Alla kristna kyrkor uppmuntrar sina medlemmar att ta aktiv del i det politiska livet”, betonar han.

En annan viktig aspekt är utlandets solidaritet med kyrkorna i Egypten. Den koptisk-katolska kyrkan är därför exempelvis engagerad i många sociala initiativ för den fattiga befolkningen. Kyrkorna utbildar också framtida ledare genom sina skolor och universitet. Men för sina program inom social- och utbildningsområdet är de fortsatt beroende av stöd.

Kathnet 2011-12-07