8 december en handla-inget-dag

Den tyska organisationen katolsk aktion (KA) samt den kvinnliga grenen av en katolsk arbetarrörelse (KAB) har uppmanat alla människor att låta den 8 december vara en dag då vi avstår från inköp. I en skrivelse, som publicerades i måndags, påpekar man att den 8 december är Jungfru Marias utkorelses dag och den bör därför vara en viloplats i de hektiska förberedelserna inför julen, men ”kommersiella intressen tränger undan denna tillflykt och lockar människor till köpcentra”. Enligt KA:s president Armin Haiderer vill KA och KAB uppmana alla människor att bocka för denna dag och låta den bli en dag då vi stänger ute ”all köphysteri”. ”Människan är ju mer än sin köpkraft.”

KA och KAB visar på en paradox: å ena sidan klagar med rätta fler och fler människor på hetsen inför julen, å andra sidan avstår man frivilligt från en helgdag. Haiderer påminner om att söndagar och helgdagar ”sedan århundraden har bevarats som vilodagar för människan”. Kommersiella intressen vill undergräva den meningsfulla tradition, ja, de vill till och med ”förstöra” den.

Kristna skall emellertid bjuda motstånd. ”Tala med era familjemedlemmar, med grannar och vänner och be dem att avstå från ett inköp den 8 december och istället ge sig tid att koppla av, att samtala och tänka efter”, uppmanar KA:s president.

Handelns organisationer i Österrike kom 1995 överens om att låta butiker få hålla öppet den 8 december och därmed införde man ett undantag från gällande arbetstidsreglering. Sedan dess förekommer varje år uppmaningar från kyrkliga kretsar att inte låta Marias utkorelses dag, slätas ut till en extra shoppingdag inför julen. Redan i fredags hade KA i Salzburg protesterat mot den fortlöpande urholkningen av en lagstadgad helgdag. ”Det särskilda – och det som för många människor är det religiösa – skall inte försvinna in i vardagen”, betonar lekmannaorganisationen.

Hos många anställda inom handeln vinner dessa argument gehör: varuhuskedjan ”Billa” kommer liksom förra året att hålla sina filialer stängda på Maria utkorelses dag. ”Vi ger den 8 december åt våra medarbetare”, står det i ett aktuellt flygblad, där man också gör reklam för de nedsatta priser som gäller dagen innan. Kedjan ”BauMax” följer samma handlingslinje: också här kommer varuhusen att hålla stängt den 8 december, så ”Njuta av helgdagen!” uppmanar man från koncernens sida. Dess marknadsavdelning påpekar också att en ”anledning att fira denna helgdag” är att de som gjort sina inköp redan den 7 december slapp att betala moms.

Kathpress 2011-12-05