Heliga stolen medlemsstat i FN:s internationella organisation för migration

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Heliga stolen har fram till nu agerat som ständig observatör i FN. På måndagen fick Heliga stolen en roll som medlemsstat vid ett av FN:s organ, Den internationella organisationen för migration, som har sitt säte i Genève. Besutet fattades under plenarsammanträdet, och Vatikanradion fick möjlighet att tala med Heliga stolens ständige observatör vid FN i Genève, ärkebiskop Silvano Maria Tomasi, om detta viktiga beslut.

”Det är i dag viktigt att vara delaktig i det internationella samfundets insatser”, sade ärkebiskop Tomasi till Vatikanradion. ”Vi ser en fortsatt ökning av invandrare, flyktingar, människor i rörelse av olika skäl. Vi har till exempel många människor som dör i försöket att fly från sitt land, t. ex. från Nordafrika till Europa, och över Röda havet till Jemen … Heliga stolen är en röst som ger en etisk tolkning i dessa nya situationer. Därför har Heliga stolen beslutat att gå med i organisationen, för att understryka sitt specifika engagemang i detta fenomen som kommer att fortsätta växa.”

Ärkebiskop Tomasi förklarade skillnaden mellan att vara observatör och medlemsstat: ”Praktiskt rör det sig om att få mer att säga till om i dessa sociala situationer, där det inte rör sig om politik, utan snarare om nödvändigheten av att tillgodose människors behov. På stiftsnivå har vi ett stort nätverk av katolska organisationer och kyrkan är redan involverade i att hjälpa invandrare. Denna typ av samarbete med befintliga strukturer i det internationella samfundet är därför ett logiskt steg för att göra tjänsten ännu mer effektiv.”

”Benedictus XVI riktar ofta sin uppmärksamhet till flyktingars situationer”, fortsatte ärkebiskop Tomasi. ”På detta sätt följer vi den väg som den helige fadern pekar på, och fortsätter kyrkans hundraåriga erfarenhet inom detta område. De katolska organisationernas välgörenhet riktar sig till alla människor, oavsett religion, hudfärg, och deras rättsliga ställning. Det är ”den mänskliga personen som räknas, människans värdighet, och det är ofta den som äventyras i de utsatta situationerna som uppstår i migrationen från ett land till ett annat, då dessa människor söker arbete eller helt enkelt överlevnad.”

”Mitt hopp är att Heliga stolen först och främst kan bidra med etik i denna fråga, för att försvara personen och hennes värdighet”, avslutade ärkebiskop Tomasi. ”För det andra vill vi samarbeta på operativ nivå genom det nätverk av katolska organisationer som redan är engagerade inom migrationsområdet. För det tredje, erbjuder vi en tjänst som följer vårt samvete och respekterar vår tro och våra principer, för att säkerställa det demokratiska sammanhanget, så att personerna får den hjälp som de behöver.”

Vatikanradion, svenska avdelningen 2011-12-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Heliga stolen har fram till nu agerat som ständig observatör i FN. På måndagen fick Heliga stolen en roll som medlemsstat vid ett av FN:s organ, Den internationella organisationen för migration, som har sitt säte i Genève. Besutet fattades under plenarsammanträdet, och Vatikanradion fick möjlighet att tala med Heliga stolens ständige observatör vid FN i Genève, ärkebiskop Silvano Maria Tomasi, om detta viktiga beslut.

”Det är i dag viktigt att vara delaktig i det internationella samfundets insatser”, sade ärkebiskop Tomasi till Vatikanradion. ”Vi ser en fortsatt ökning av invandrare, flyktingar, människor i rörelse av olika skäl. Vi har till exempel många människor som dör i försöket att fly från sitt land, t. ex. från Nordafrika till Europa, och över Röda havet till Jemen … Heliga stolen är en röst som ger en etisk tolkning i dessa nya situationer. Därför har Heliga stolen beslutat att gå med i organisationen, för att understryka sitt specifika engagemang i detta fenomen som kommer att fortsätta växa.”

Ärkebiskop Tomasi förklarade skillnaden mellan att vara observatör och medlemsstat: ”Praktiskt rör det sig om att få mer att säga till om i dessa sociala situationer, där det inte rör sig om politik, utan snarare om nödvändigheten av att tillgodose människors behov. På stiftsnivå har vi ett stort nätverk av katolska organisationer och kyrkan är redan involverade i att hjälpa invandrare. Denna typ av samarbete med befintliga strukturer i det internationella samfundet är därför ett logiskt steg för att göra tjänsten ännu mer effektiv.”

”Benedictus XVI riktar ofta sin uppmärksamhet till flyktingars situationer”, fortsatte ärkebiskop Tomasi. ”På detta sätt följer vi den väg som den helige fadern pekar på, och fortsätter kyrkans hundraåriga erfarenhet inom detta område. De katolska organisationernas välgörenhet riktar sig till alla människor, oavsett religion, hudfärg, och deras rättsliga ställning. Det är ”den mänskliga personen som räknas, människans värdighet, och det är ofta den som äventyras i de utsatta situationerna som uppstår i migrationen från ett land till ett annat, då dessa människor söker arbete eller helt enkelt överlevnad.”

”Mitt hopp är att Heliga stolen först och främst kan bidra med etik i denna fråga, för att försvara personen och hennes värdighet”, avslutade ärkebiskop Tomasi. ”För det andra vill vi samarbeta på operativ nivå genom det nätverk av katolska organisationer som redan är engagerade inom migrationsområdet. För det tredje, erbjuder vi en tjänst som följer vårt samvete och respekterar vår tro och våra principer, för att säkerställa det demokratiska sammanhanget, så att personerna får den hjälp som de behöver.”

Vatikanradion, svenska avdelningen 2011-12-07