koptisk-ortodoxa kyrkan

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Den koptisk-ortodoxa kyrkan kommer på torsdag att inviga en ny kyrka, helgad åt den grupp som kallas de 21 martyrerna från Libyen och som för tre år sedan halshöggs av...
Den koptisk-ortodoxa kyrkan har tillsatt en kommission av jurister och kristna politiker som ska utarbeta en promemoria med kritiska synpunkter på den preliminära konstitutionen. Detta har bekräftats för nyhetsbyrån Fides...
Sedan koptiska kristna flytt från Rafah har den heliga synoden i den koptisk-ortodoxa kyrkan krävt skydd för Egyptens kristna minoritet. En arabiskspråkig internetportal ”Abouna.org” meddelar att den koptiska kyrkans biskopar...
Kristna representanter i Egypten har avvisat erbjudandet om hjälp från USA, genom utrikesminister Hillary Clinton. De menar att motverkandet av diskriminering är en lokal fråga som USA inte ska lägga...
Kyrkor och samfund i Egypten bildar nu ett råd som skall representera alla samfund för att skapa en stark, enad röst, i kampen för de kristnas rättigheter i landet. Många...
Egyptens nyvalde president Mohammed Mursi mötte representanter för den katolska kyrkan under onsdagen i Kario. Enligt de katolska biskoparnas talesperson, pater Antoine Rafic Greiche, försäkrade Mursi att han beredd på...
Den koptiska tidningen Al Watani rapporterar fortlöpande om valet av en efterträdare till påven Shenouda III, som avled den 17 mars i år. Enligt Maged Riad, rådgivare till koptisk-ortodoxa kyrkan...
Som Kairos statliga nyhetsbyrå har meddelat, har representanterna för de koptiska kristna lämnat den kommission som ska utarbeta en ny egyptisk författning. Som skäl anges att kommissionen domineras av islamister,...
Överhuvudet för den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten, Påven (Patriarken) Schenuda III, har avlidit. Han dog i lördags, 88 år gammal. Den exakta dödsorsaken var då inte känd, men patriarken har...
Den tidigare ärkebiskopen av Canterbury Lord Carey of Clifton anklagar den brittiska regeringen för bristande skydd av kristnas rättigheter. Regeringens vägran att understödja ett överklagande av kristna med anledning av...