Tagged 'koptisk-ortodoxa kyrkan'

Kristna egyptier säger nej till stöd från USA

Kristna representanter i Egypten har avvisat erbjudandet om hjälp från USA, genom utrikesminister Hillary Clinton. De menar att motverkandet av diskriminering är en lokal fråga som USA inte ska lägga sig i. Präster och lekmän från Egyptens kyrkor mötte Clinton…

Egyptens kyrkor enade för att skydda sig

Kyrkor och samfund i Egypten bildar nu ett råd som skall representera alla samfund för att skapa en stark, enad röst, i kampen för de kristnas rättigheter i landet. Många kristna fruktar att en islamistisk regering kommer att försöka begränsa…

Egyptens president Mursi möter kyrkliga representanter

Egyptens nyvalde president Mohammed Mursi mötte representanter för den katolska kyrkan under onsdagen i Kario. Enligt de katolska biskoparnas talesperson, pater Antoine Rafic Greiche, försäkrade Mursi att han beredd på en gemensam ansträngning för att lösa problemen för de kristna…

Val av koptisk påve

Den koptiska tidningen Al Watani rapporterar fortlöpande om valet av en efterträdare till påven Shenouda III, som avled den 17 mars i år. Enligt Maged Riad, rådgivare till koptisk-ortodoxa kyrkan i USA, finns det i nuläget 14 nominerade till att…

Kopterna hoppar av kommission för ny egyptisk författning

Som Kairos statliga nyhetsbyrå har meddelat, har representanterna för de koptiska kristna lämnat den kommission som ska utarbeta en ny egyptisk författning. Som skäl anges att kommissionen domineras av islamister, vilket inte återspeglar mångfalden i det egyptiska samhället. Den koptisk-ortodoxa…

Kopternas påve Schenuda III död

Överhuvudet för den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten, Påven (Patriarken) Schenuda III, har avlidit. Han dog i lördags, 88 år gammal. Den exakta dödsorsaken var då inte känd, men patriarken har länge lidit av lung- och leversjukdomar. Tusentals koptiska kristna samlades…