Kristna egyptier säger nej till stöd från USA

Kristna representanter i Egypten har avvisat erbjudandet om hjälp från USA, genom utrikesminister Hillary Clinton. De menar att motverkandet av diskriminering är en lokal fråga som USA inte ska lägga sig i.

Präster och lekmän från Egyptens kyrkor mötte Clinton på den amerikanska ambassaden i Kairo den 15 juli. Den koptisk-ortodoxa kyrkan vägrade att delta i mötet och deras talesman biskop Marcus avvisade ”USA:s intervention i egyptiska angelägenheter”. Flera framträdande kristna politiker bojkottade också mötet.

”Vi uttryckte att en intervention av USA bara kommer att slå tillbaka på oss och skada vår sak”, berättar Youssef Sidhom, redaktör för den kristna tidningen Watani, för The Tablet. ”Frågan om de kristna i Egypten bör lösas av egyptier i Egypten, det kan det inte lösas genom sanktioner eller påtryckningar utifrån”.

The Tablet 2012-07-23