Religiösa symboler ärende för Europadomstolen

Storbritannien upplever ännu en attack på religionsfriheten när två kvinnor fått sparken för att ha vägrat att ta av sina halsband på arbetsplatsen. De båda tar nu sitt fall till Europadomstolen i Strasbourg.

Nadia Eweida, värdinna på Heathrows flygplats och Shirley Chaplin, sjuksköterska, sparkades för att ha vägrat att ta bort sina kors från halsen under arbetstid. De två kvinnorna, som hävdar att de utsätts för diskriminering, ber nu Europadomstolen i Strasbourg att erkänna deras rätt till religionsfrihet. Samtidigt har lagstiftare i London utarbetat ett ad hoc-lagförslag som innebär att arbetsgivare kan avskeda personal som vägrar att dölja symboler för sin kristna tro.

Det eventuella beslutet från domstolen i Strasbourg kommer att gälla för alla länder som är medlemmar i Europarådet, inklusive Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Moldavien. Detta innebär att ryskortodoxa kristna ser detta som ett hot mot sin egen tro.

I ett uttalande i radiostationen The Voice of Russia sade Filipp Riabykh, Moskva patriarkatets representant i Europarådet, att: ”I vår kyrkas tradition är det obligatoriskt för oss att bära ett kors. Om domstolen i Strasbourg tillåter engelska arbetsgivare att vinna målet, skulle detta få negativa konsekvenser för ortodoxa kristna i andra europeiska länder. Vi ser detta som helt oacceptabelt, eftersom troende måste bära symbolerna för kristendomen under alla omständigheter.”

Det kristna korset, en ofarlig skildring av en man som dömts till döden, ger upphov till fler protester än någon annan religiös symbol. Det förefaller dock som att krucifixet utgör ett reellt hot mot den moderna människan, någon som många icke-troende kallar ”vidskepelse hos en omvänd individ”. Och det är klart, enligt gammal kristen tro, kan den enskilde ta emot Guds nåd och förändra livet när som helst.

Om korset var bara en enkel liten helig symbol för kristendomen, skulle hela affären ha glömts bort ganska snart. Franciskus av Assisi och hans vänner skulle ha fortsatt att leka med livet och kanske, med tiden, skulle ha blivit köpman och ännu rikare än sin far, Moder Theresa skulle ha nöjt sig med undervisning i en flickskola i Calcutta, i stället för att avsätta varje ögonblick av sitt liv till att älska de fattigaste av de fattiga. Uppenbarligen, inför en sådan romantisk och harmlös tro, skulle ingen någonsin kunnat drömma om att krucifixet skulle förbjudas från den allmänna sfären.

Medan patriarkatet i Moskva väntar in domen från Strasbourg, har det samtidigt utarbetats, med hjälp av sakkunninga, ett dokument som styrker de kristnas rätt att bära kors och bekänna sin religion. Dokumentet har skickats till Strasbourg och kommer att ingå i handlingarna i målet som inletts mot Storbritannien av Nadia Eweida och Shirley Chaplin.

Vatican Insider/Michelangelo Nasca