Moskvapatriarkatet

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av ANDERS GÖRANZON Kyrkornas världsråds (KV) generalförsamling är en företeelse som äger rum på ett antal olika plan. Det går dock att beskriva samlingen utifrån begreppet enhet. Det handlar om att...
Den ukrainska regeringen förordar för de närmaste tio åren sanktioner mot patriarken Kirill, samt ytterligare sju ortodoxa präster i Ryssland. Enligt uppgifter från kulturministeriet fattade kabinettet på tisdagen beslut i...
Det skulle inte ha varit någon stor scen att framträda på, utan snarare en ram för närmanden och förtroliga samtal – också utan kamera närvarande. Ett möte mellan påven Franciskus...
Vladimir Putin för krig mot Ukraina för att avleda uppmärksamheten från Rysslands interna problem och bristande framtidsutsikter. Det betonade Stefan Kube, schweizisk expert på östkyrkorna, i ett inlägg för nyhetssidan...
En undersökning av Razumkocentret rörande hur de ortodoxa i Ukraina betraktar konflikten med Ryssland avslöjar att den ryska aggressionen inte godtas ens av en majoritet av ukrainare tillhöriga Moskvapatriarkatet. Snarare...
Ukrainas romersk-katolska biskopskonferens (Conferentia episcoporum Ucrainae) gratulerade under tisdagen biskopen av Vysjhorod, Epifanij Dumenko, som valdes till som metropolit för den ortodoxa nationella kyrkan inom det ekumeniska patriarkatet vid försoningskonciliet...
Kristendomen är en ”väsentlig del” av Mellanösterns kultur, det är nödvändigt att säkerställa återvändandet för de orientaliska kristna, som på grund av våld och förföljelse har fördrivits från sina ursprungsländer....
Ukrainska politiker engagerar sig för att den ortodoxa kyrkan ska bryta med Moskva med hänsyn till de militära striderna i landets östra del. President Petro Porosjenko [bilden t.v.] kräver autokefali...
Folkrepubliken Kina kommer i framtiden i större utsträckning att anordna prästutbildning av sina egna medborgare vid teologiska högskolor och prästseminarier i Ryssland. År 2015 vigdes ”som ett undantag” en ortodox...
Endast sex dagar före det planerade panortodoxa konciliet på Kreta avsade sig den ryska ortodoxa kyrkan på måndagskvällen sitt deltagande. Den krävde, liksom förut fyra andra av de 14 nationella...
av Paul Gavrilyuk Vi lever i en historisk tid. För en vecka sedan tillkännagav ledarna för de ortodoxa kyrkorna sin avsikt att hålla det panortodoxa konciliet på Kreta i mitten...
På fredagen offentliggjorde Vatikanen att påven Franciskus på väg till Mexiko nästa vecka kommer att stanna på Kuba för att möta den rysk-ortodoxe patriarken Kirill. Det blir det första mötet...