Moskvapatriarkatet ingår avtal med Kina

Folkrepubliken Kina kommer i framtiden i större utsträckning att anordna prästutbildning av sina egna medborgare vid teologiska högskolor och prästseminarier i Ryssland. År 2015 vigdes ”som ett undantag” en ortodox kines till präst för första gången på 60 år. Han hade redan ”på prov” fått studera i S:t Petersburg. Den nya, omfattande överenskommelsen undertecknades i april i Peking av metropolit Hilarion Alfejev och den kinesiska ”administrationen av religiösa angelägenheter”, enligt vad den tyska katolska nyhetsbyrån KNA rapporterar i sin aktuella veckoutgåva. [Bilden ovan: Kinesisk ortodox kyrka i S:t Petersburg, 1913.]

Den kinesiska ortodoxin är en frukt av ryska missionärers verksamhet under 1600-, 1700- och 1800-talet. Efter oktoberrevolutionen följde en stark tillströmning av ortodoxa, tsartrogna ryssar på flykt, i synnerhet i Shanghai och Harbin i Manchuriet.

Efter det kommunistiska maktövertagandet i Kina förklarade Moskvapatriarkatet 1957 den kinesiska orotodoxin som ”autonom”. Eftersom kinserna hade förbjudit alla kyrkor som styrdes från utlandet, skulle detta säkra den kinesiska orotodoxins fortbestånd. Men den utrotades nästan helt – i synnerhet under den så kallade kulturrevolutionen.

Först den 7 februari 1997 beslutade den ryska kyrkans heliga synod att åter kraftfullt betjäna de ortodoxa i Kina. Genom förstörelsen av ateismens ideologiska fundament och övergångsperioden inom ekonomi och samhälle hade det uppstått ett andligt vakuum, hette det.

Under de 30 senaste åren har antalet kristna i Kina växt kraftigt. Bland katolikerna utgår man ifrån en fyrfaldig ökning, och protestanternas antal har trots försiktiga uppskattningar ändå tjugofaldigats sedan 1988.

Kinesisk-ortodoxt sigill för hostior,
dvs. kommunionbröd
.

Under dessa år, som redan nu betraktas som ”kristendomens guldålder i Kina”, har det uppstått tiotusentals katolska och protestantiska församlingar över hela landet. Det talas till och med om en ”kristen feber” när det gäller den kristendomens ohejdbara tillväxt i Kina, och denna utveckling har också ortodoxin noga lagt märke till. Sedan 1997 har det uppstått flera nya ortodoxa församlingar.

Kathpress 2018-04-10