Filippinska regeringen återupptar dialog med kommunistiska rebeller

Fredsförhandlare i Filippinerna har upp till två månader på sig att återuppta samtalen mellan regeringen och de kommunistiska rebellerna för att göra slut på nära 50 år av inbördeskrig i landet. Och kyrkoledare uttrycker hopp om att de återupptagna underhandlingarna ska leda till en långsiktig lösning på konflikten.

President Rodrigo Duterte sade förra veckan att han ger regeringen och fredssträvande grupper bland rebellerna ”en tidsgräns på två månader”, för att återuppta de samtal som körde fast förra året. Presidenten gjorde gällande att det var den rebelliska Nationella Demokratiska Fronten i Filippinerna (NDF) som hade tryckt på för att förhandlingarna skulle återupptas.

Kontakterna bröts i november efter att Duterte hade anklagad rebellerna för att angripa regeringsställningar, särskilt på landsbygden. I februari förklarade han att Filippinernas kommunistparti och dess väpnade gren, New People’s Army (NPA) är terroristorganisationer. Han försökte även stämpla ungefär 600 aktivister, däribland rådgivare till rebellerna inför fredsförhandlingarna, som terrorister.

José Maria Sison som är grundare av Filippinernas kommunistparti och nu lever i exil, välkomnade Dutertes uttalande och sa att rebellerna är redo att återuppta underhandlingarna. ”Vi strävar uppriktigt efter att förhandla och att tillsammans med [regeringen] uppnå omfattande överenskommelser om sociala, ekonomiska och politiska reformer för att ta itu med den väpnade konfliktens rötter”, sade Sison. Duterte sade att han skulle tillåta Sison och andra förhandlare bland rebellerna att återvända till hemlandet ”under vapenstilleståndet”.

”Och om vi misslyckas kommer jag med glädje att skicka er tillbaka till flygplatsen. Men kom då aldrig någonsin tillbaka igen, för nästa gång kommer jag personligen att skjuta er”, sade presidenten.

Kyrkoledare uttrycker sitt stöd för samtalen

Landets kyrkoledare uttryckte omedelbart sitt stöd för de nya möjligheterna att förhandla om fred. I ett uttalande från Filippinernas ekumeniska råd uttrycktes förhoppningen att ”den anda som har fått de avbrutna samtalen har kommit igång igen verkligen ska sprida sig”, Sammanslutningen av katolska och protestantiska biskopar har vid upprepade tillfällen kämpat för vad de har beskrivit som ”grundlig dialog vid förhandlingsbordet” för att lösa konflikten. ”Det är mycket bra att de återupptar samtalen. Det innebär en utveckling i riktning mot fred”, sade ärkebiskop Martin Jumoad i Ozamiz ärkestift. Biskop Edwin Dela Pena av Marawi sade att ”dialog är rätt väg att lösa landets problem.”

Det Protestantiska nationella kyrkorådet i Filippinerna uttryckte förhoppningar om att förnyade samtal skulle leda till nya resultat. ”Vi ber att fredsförhandlingarna ska återupptas, och att fredsprocessen ska leda till ett gynnsamt resultat”, sade pastor Rex Reyes, rådets generalsekreterare. ”Vi är nästan framme nu. Det räcker med dödande och strider nu.  Det finns absolut inget bättre alternativ än fredssamtal”, sa han. Han vädjade till presidenten att lyfta bort terroriststämpeln från minst 600 personer och sa att listan utgör ett ”potentiellt hot för försvarare av mänskliga rättigheter och för fredssträvare”. ”Att sätta terroriststämpel på fredssträvare gör dem sårbara”, sade Reyes.

På listan finns bland andra Victoria Tauli-Corpuz, FN:s särskilda rapportör för ursprungsbefolkningars rättigheter, Beverly Longid och Windel Bolinget, båda aktivister för ursprungsbefolkningars rättigheter, samt ungefär 20 stamledare från Mindanao. Under sin valkampanj år 2016 lovade Duterte högtidligt att få ett slut på det nära 50-åriga maoistupproret, som har dödat ungefär 40 000 personer. Det kommunistiska upproret har kallats för Asiens mest långvariga väpnade kamp.

Ucanews 2018-04-10