FN-chefen vill att kristna flyktingar återvänder

Kristendomen är en ”väsentlig del” av Mellanösterns kultur, det är nödvändigt att säkerställa återvändandet för de orientaliska kristna, som på grund av våld och förföljelse har fördrivits från sina ursprungsländer. Det betonade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres enligt medierapporteringen från ett möte med den rysk-ortodoxe patriarken Kirill i Moskva. Guterres uttryckte samtidigt sin uppskattning av Moskvapatriarkatets ansträngningar för den interreligiösa dialogen. Vid sitt besök i Moskva förra veckan träffade Förenta nationernas generalsekreterare även den ryske presidenten Vladimir Putin och den ryske utrikesministern Sergej Lavrov.

Patriarken Kirill ska ha gjort FN:s generalsekreterare uppmärksam på de kristnas svåra situation i Mellanöstern. Många kristna har lämnat Syrien och Irak, men också Libanon. Det är mycket viktigt att bistå dem i deras återvändande till sina historiska hemländer. Patriarken betonade att han har höga förväntningar på Guterres, som har ägnat en stor del av sitt liv åt migrationsproblemet.

I samtalet med FN:s generalsekreterare hänvisade Moskvapatriarken enligt uppgifter från såväl nyhetsbyrån Interfax som informationstjänsten Pro Oriente till vilka ”katastrofala konsekvenser” som kan bli följden av att man överger moraliska normer, framför allt de traditionella värderingarna kring familjen. Försvaret av de moraliska normerna är samtidigt ett försvar av världsfreden. Tyvärr finns det en aggressiv sekularism, vars inflytande förstör familjerelationerna i många länder. Den ryska kyrkan anstränger sig för att stärka familjens ställning. ”Vi är övertygade om att mänsklighetens överlevnad hänger på detta”, sade patriarken.

Hjälpprogram för syriska barn

Ledaren för Moskvapatriarkatets utrikesavdelning, metropolit Hilarion (Alfejev), tillkännagav att den rysk-ortodoxa kyrkan i samarbete med det ryska hälsoministeriet har startat ett nytt rehabiliteringsprogram för krigsskadade syriska barn. Framför allt vill man ta hand om barn som har förlorat extremiteter på grund av striderna och nu är handikappade. Barnen ska få behandling vid ryska medicinska inrättningar.

Kathpress 2018-06-27

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kristendomen är en ”väsentlig del” av Mellanösterns kultur, det är nödvändigt att säkerställa återvändandet för de orientaliska kristna, som på grund av våld och förföljelse har fördrivits från sina ursprungsländer. Det betonade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres enligt medierapporteringen från ett möte med den rysk-ortodoxe patriarken Kirill i Moskva. Guterres uttryckte samtidigt sin uppskattning av Moskvapatriarkatets ansträngningar för den interreligiösa dialogen. Vid sitt besök i Moskva förra veckan träffade Förenta nationernas generalsekreterare även den ryske presidenten Vladimir Putin och den ryske utrikesministern Sergej Lavrov.

Patriarken Kirill ska ha gjort FN:s generalsekreterare uppmärksam på de kristnas svåra situation i Mellanöstern. Många kristna har lämnat Syrien och Irak, men också Libanon. Det är mycket viktigt att bistå dem i deras återvändande till sina historiska hemländer. Patriarken betonade att han har höga förväntningar på Guterres, som har ägnat en stor del av sitt liv åt migrationsproblemet.

I samtalet med FN:s generalsekreterare hänvisade Moskvapatriarken enligt uppgifter från såväl nyhetsbyrån Interfax som informationstjänsten Pro Oriente till vilka ”katastrofala konsekvenser” som kan bli följden av att man överger moraliska normer, framför allt de traditionella värderingarna kring familjen. Försvaret av de moraliska normerna är samtidigt ett försvar av världsfreden. Tyvärr finns det en aggressiv sekularism, vars inflytande förstör familjerelationerna i många länder. Den ryska kyrkan anstränger sig för att stärka familjens ställning. ”Vi är övertygade om att mänsklighetens överlevnad hänger på detta”, sade patriarken.

Hjälpprogram för syriska barn

Ledaren för Moskvapatriarkatets utrikesavdelning, metropolit Hilarion (Alfejev), tillkännagav att den rysk-ortodoxa kyrkan i samarbete med det ryska hälsoministeriet har startat ett nytt rehabiliteringsprogram för krigsskadade syriska barn. Framför allt vill man ta hand om barn som har förlorat extremiteter på grund av striderna och nu är handikappade. Barnen ska få behandling vid ryska medicinska inrättningar.

Kathpress 2018-06-27