kors

Filter

Datumintervall
En ny förordning om kors i offentliga byggnader har nu fastställts i den tyska delstaten Bayerns delstatsregering. Enligt den nya utgåvan av Bayerns författningssamling (nummer 8/2018), som offentliggjordes i München på...
Enligt en enkät välkomnar en majoritet av invånarna i Bayern den bayerska delstatsregeringens omdiskuterade beslut om kors. Av de tillfrågade stödjer 56 procent beslutet, enligt vilket det från den 1...
Den påvlige nuntien [ambassadören – övers. anm.] i Österrike, ärkebiskop Peter Zurbriggen, kritiserade häromdagen de tyska präster och biskopar som har varit öppet kritiska mot den bayerska delstatsregeringens beslut nyligen...
Delstatsregeringen i tyska Bayern, Tysklands folkrikaste delstat, har beslutat att kors ska sättas upp vid ingångarna till alla offentliga byggnader i delstaten. Regeringen menar att detta tydligare ska återspegla Bayerns...
Debatten om huruvida det är lämpligt att som kristen bära ett kors fortsätter. Dagens Nyheters ledarskribent Erik Helmerson har skrivit ett inlägg som kan läsas via denna länk. Författaren och...
De fyra kristna som i domstol just nu argumenterar för sin rätt till religionsfrihet på sin arbetsplats inför Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fick i går höra av den...
Statliga myndigheter från ett distrikt i Centrala höglandet i Vietnam, tvingade förra veckan bybor att ta bort katolska bilder och föremål från deras kapell och ersatte dem med bilder av...
Storbritannien upplever ännu en attack på religionsfriheten när två kvinnor fått sparken för att ha vägrat att ta av sina halsband på arbetsplatsen. De båda tar nu sitt fall till...