Brittisk domare till kristna: lämna tron på tröskeln till arbetet eller avgå

De fyra kristna som i domstol just nu argumenterar för sin rätt till religionsfrihet på sin arbetsplats inför Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fick i går höra av den brittiska regeringens advokat att de helt enkelt kan avgå om begränsningarna från deras arbetsgivare krockade med deras religiösa tro.

Alla fyra går emot tidigare domar som hävdar att de inte diskriminerades av religiösa skäl. En av de fyra är den koptiska kristna Nadia Eweida (som Signum skrivit tidigare om här) som skickades hem från sitt arbete på British Airways år 2006 efter att ha vägrat att ta av sig sitt halsband med ett litet kors.

James Eadie QC (Queen’s Counsel), regerings advokat, sade i Europadomstolen i Strasbourg att arbetsgivarens vägran att låta Ms Eweida och NHS sjuksköterskan Shirley Chaplin synligt bära ett krucifix på jobbet ”inte hindrar någon av dem utöva sin religion privat”.

Han sade även att kristna som upplever detta som begränsade, att inte visa sin religiösa tillhörighet på arbetet, har möjligheten att ”avgå och söka ett annat arbete”. QC sade också att, till skillnad från den muslimska huvudduken för kvinnor, är bärandet av ett kors kring halsen inte ett krav enligt de heliga skrifterna.

James Dingemans QC, ombud för Nadia Eweida, ifrågasatte värdet av en rätt till religiös övertygelse om den inte kunde tillämpas på arbetsplatsen. ”Vilket värde har en rättighet som stoppar dig på tröskeln till ditt arbete?” frågade han.

The Tablet 2012-09-05