Ungdomskatekesen YOUCAT strax på arabiska

Ungdomskatekesen YOUCAT kommer strax ut i arabisk översättning. 50 000 exemplar kommer att distribueras i samband med påvens besök i Libanon, närmare bestämt den 15 september vid ungdomsträffen i Bkerke. Det meddelar den katolska biståndsorganisationen Kirche in Not. Boken som är på 300 sidor besvarar 527 frågor om tron. Katekesen har hittills översatts till 21 språk och ytterligare översättningar är planerade.

Pater Toufic Bou Hadir, som koordinerar ungdomsträffen vid påvens besök i Libanon, säger: ”Vi räknar med att omkring 50 000 deltagare från Libanon och andra länder i Mellanöstern kommer att delta den 15 september.” I den arabiska världen är många ungdomar begeistrade över ungdomskatekesen, menar Hadir. Därför har ungdomsavdelningen i det maronitiska patriarkatet i Libanon samlat ungdomar, översättare och experter för att få fram en arabisk version av katekesen.

Pater Andrzej Halemba, som är verksam inom Kirche in Not, välkomnar initiativet: ”Detta är den första katekesen för ungdomar på arabiska. Någon sådan har inte existerat tidigare.”

Kathpress 2012-09-05