23 framträdande kristna tyskar kräver ett slut på kyrkosplittringen

Tjugotre framstående katoliker och protestanter från politik och samhällsliv uppmanar till ett slut på kyrkosplittringen. I uppropet ”Ekumenik nu – en Gud, en tro, en kyrka” (Ökumene Jetzt – ein Gott, ein Glaube, eine Kirche), som offentliggjorts av den katolska nyhetsbyrån KNA, betonar författarna att de kristna i Tyskland inte skall vänta på att kyrkoledningarna når enighet i de viktigaste teologiska frågorna. De teologiska skillnader, som ännu finns, och skillnader i traditioner räcker inte längre för att rättfärdiga en kyrkosplittring.

”Som kristna i det land där reformationen startade har vi ett särskilt ansvar för att tydligt markera och bidra till att den gemensamma tron också skall leva i en gemensam kyrka”, står det i det 26 sidiga uppropet, som skall presenteras på onsdag i Berlin. I båda kyrkorna finns en stor längtan efter enhet. Bland undertecknarna märks bland andra den tidigare förbundspresidenten Richard von Weizsäcker, nuvarande president Norbert Lammert, ministrarna Thomas de Maiziere och Annette Schavan (båda CDU) liksom SPD:s gruppledare Frank-Walter Steinmeier och TV journalisten Günther Jauch.

Initiativet till ett upprop har tagits med anledning av 50-årsdagen av öppnandet av Andra Vatikankonciliet och den förestående 500-årsdagen av reformationen 2017. ”Vi vill inte en försoning som ett upprätthållande av fortsatt splittring, utan i en levande enhet i medvetande om den mångfald som vuxit fram under historiens gång”, står det i uppropet. Man borde inte heller nöja sig med att kyrkorna ömsesidigt erkänner varandra som kyrkor. ”Ett sådant mål är nödvändigt men alltför litet.”

Undertecknarna är införstådda med att det finns skilda positioner vad gäller nattvard, ämbete och kyrka. ”Det avgörande är emellertid att dessa skillnader inte rättfärdigar en fortsatt splittring.” Det finns mer som förenar än vad som skiljer de katolska och evangeliska kristna.

Uppropet vädjar till kyrkoledningarna att stödja de kristnas lokala ekumeniska strävanden. Ekumeniken borde inte få vandra ”i ett ingenmansland mellan konfessionerna”. Undertecknarna uppmanar församlingarna att tillsammans ge tydligare gestalt åt det kyrkliga livet och så sträva mot organisatorisk enhet.

Lammert, som är en av initiativtagarna, sade i torsdags till veckotidskriften Die Zeit att många troende har kommit längre än flera teologer. Vicepresident Wolfgang Thierse betecknade uppropet som ”ett dokument på vår otålighet“. Och försvarsminister de Maiziere kräver: ”Vi kommer inom kort att vara färre kristna i världen och då skall vi hålla samman i en institution.”

Bland undertecknare märks även ordförande i CSU-gruppen, Gerda Hasselfeldt, förre presidenten i centralkommittén för tyska katoliker, Hans Maier, presidenten och generalsekreteraren för tyska olympiska kommittén, Thomas Bach och Michael Vesper, författaren Arnold Stadler, skulptören Günther Uecker und socialfilosofen Hans Joas.

Kathpress 2012-09-04