Wolfgang Thierse

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ledningarna för de två stor tyska kyrkorna reagerar med skepsis på uppropet från framträdande kristna om Ökumene jetzt [Ekumenik nu]. Att övervinna kyrkosplittringen är inte möjligt utan en solid teologisk...
Tjugotre framstående katoliker och protestanter från politik och samhällsliv uppmanar till ett slut på kyrkosplittringen. I uppropet ”Ekumenik nu – en Gud, en tro, en kyrka” (Ökumene Jetzt – ein...