Tyska kyrkor skeptiska till ekumeniskt upprop

Ledningarna för de två stor tyska kyrkorna reagerar med skepsis på uppropet från framträdande kristna om Ökumene jetzt [Ekumenik nu]. Att övervinna kyrkosplittringen är inte möjligt utan en solid teologisk förståelse, förklarade den katolska tyska biskopskonferensens ordförande, ärkebiskop Robert Zollitsch onsdagen den 5 september i Bonn. Även den teologiske vice ordföranden för den evangeliska kyrkans kyrkoämbete i Tyskland (EKD), Thies Gundlach, hänvisade till bestående skillnader i trosuppfattningen hos de båda konfessionerna. Man får inte ge intryck av att teologi inte spelar någon roll, sade Thies i Hannover.

Katoliker och protestanter från politiken och samhällssektorn offentliggjorde i onsdags i Berlin uppropet Ökumene jetzt ­– ein Gott, ein Glaube, ein Kirche [Ekumenik nu – en Gud, en tro, en kyrka]. 500 år efter reformationen och 50 år efter Andra Vatikankonciliet (1962–1965) borde det vara dags att övervinna kyrkosplittringen, heter det i uppropet. Bland undertecknarna finns förbundsdagens talman, Norbert Lammert, förbundsdagens vice talman, Wolfgang Thierse och Förbundsrepublikens f.d. president Richard von Weizäcker.

I utspelet handlar det inte om en förening, förklarade Lammert. Alla kristna bör ha möjlighet att ansluta sig genom en underskrift eller att diskutera inom ett forum på internet. Undertecknarna instämmer i övertygelsen om att den historiskt betingade konfessionella olikheten inte längre motiverar den långvariga splittringen, menar CDU-politikern.

SPD-politikern Thierse betecknade uppropet som ”ett uttryck för vår otålighet”. Man har uttryckligen beslutat sig för att avstå från ange några konkreta krav i uppropet. Snarare bör detta bli inledningen till en bred debatt. Von Weizäcker betonade att ekumenik inte bara är en sak för ”ämbetsbärare, som inte ens rör sig ur fläcken”.

Kathpress 2012-09-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledningarna för de två stor tyska kyrkorna reagerar med skepsis på uppropet från framträdande kristna om Ökumene jetzt [Ekumenik nu]. Att övervinna kyrkosplittringen är inte möjligt utan en solid teologisk förståelse, förklarade den katolska tyska biskopskonferensens ordförande, ärkebiskop Robert Zollitsch onsdagen den 5 september i Bonn. Även den teologiske vice ordföranden för den evangeliska kyrkans kyrkoämbete i Tyskland (EKD), Thies Gundlach, hänvisade till bestående skillnader i trosuppfattningen hos de båda konfessionerna. Man får inte ge intryck av att teologi inte spelar någon roll, sade Thies i Hannover.

Katoliker och protestanter från politiken och samhällssektorn offentliggjorde i onsdags i Berlin uppropet Ökumene jetzt ­– ein Gott, ein Glaube, ein Kirche [Ekumenik nu – en Gud, en tro, en kyrka]. 500 år efter reformationen och 50 år efter Andra Vatikankonciliet (1962–1965) borde det vara dags att övervinna kyrkosplittringen, heter det i uppropet. Bland undertecknarna finns förbundsdagens talman, Norbert Lammert, förbundsdagens vice talman, Wolfgang Thierse och Förbundsrepublikens f.d. president Richard von Weizäcker.

I utspelet handlar det inte om en förening, förklarade Lammert. Alla kristna bör ha möjlighet att ansluta sig genom en underskrift eller att diskutera inom ett forum på internet. Undertecknarna instämmer i övertygelsen om att den historiskt betingade konfessionella olikheten inte längre motiverar den långvariga splittringen, menar CDU-politikern.

SPD-politikern Thierse betecknade uppropet som ”ett uttryck för vår otålighet”. Man har uttryckligen beslutat sig för att avstå från ange några konkreta krav i uppropet. Snarare bör detta bli inledningen till en bred debatt. Von Weizäcker betonade att ekumenik inte bara är en sak för ”ämbetsbärare, som inte ens rör sig ur fläcken”.

Kathpress 2012-09-06