Norbert Lammert

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ledningarna för de två stor tyska kyrkorna reagerar med skepsis på uppropet från framträdande kristna om Ökumene jetzt [Ekumenik nu]. Att övervinna kyrkosplittringen är inte möjligt utan en solid teologisk...