Tagged 'Hans Joas'

Om världens avförtrollning

av JÖRG NIES Det är nu hundra år sedan den inflytelserike tyske forskaren Max Weber (1864–1920) avled. Inte bara i vetenskapliga sammanhang är hans teorier om modernitetens utveckling ännu högst gångbara. Men i dag är han framför allt aktuell i…