Hans Joas

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Det nya avsnittet av Signumpodden presenteras årets tredje nummer av tidskriften Signum. Ett nummer som bland annat innehåller en artikel av diplomaten Robert Rydberg som ger ett katolskt perspektiv på...
av FREDRIK HEIDING – Liberaler frångår sina principer när de diskuterar religion. Ett upprop till stöd för svenska muslimer gjordes i Dagens Nyheter (24/7) av flera kulturpersonligheter som själva genom åren...
av JÖRG NIES Det är nu hundra år sedan den inflytelserike tyske forskaren Max Weber (1864–1920) avled. Inte bara i vetenskapliga sammanhang är hans teorier om modernitetens utveckling ännu högst...
Med tanke på den institutionaliserade religionens betydelse i många europeiska länder kan det kanske vara lätt att ansluta sig till tesen om att moderniseringen går hand i hand med sekularisering...
av FREDRIK HEIDING Författaren och skribenten Lotta Lundberg har skrivit en vass artikel (”Påvens ursäkt en världsnyhet – utom i Sverige”) i Svenska Dagbladet i dag om något som vi...
Den i USA verksamme religionssociologen Hans Joas anser att kristendomen, mätt med en internationell måttstock, befinner sig på uppgång. I den aktuella utgåvan av tidskriften Zeit Wissen i Hamburg betonade...
HANS JOAS Var har de mänskliga rättigheterna sina rötter – i religionen eller i en ateistisk upplysningstradition? I denna artikel visar sociologiprofessorn Hans Joas att de mänskliga rättigheternas historiska framväxt är...
FREDRIK HEIDING Övertygande argumentation förutsätter bland annat preciseringar och exempel. Det är just vad som saknas i Maria Schottenius krönika ”Religionen är på väg upp, demokratin på väg ner” i...
Tjugotre framstående katoliker och protestanter från politik och samhällsliv uppmanar till ett slut på kyrkosplittringen. I uppropet ”Ekumenik nu – en Gud, en tro, en kyrka” (Ökumene Jetzt – ein...
De senaste månadernas händelser på den världspolitiska arenan visar hur viktigt det är att staten är sekulär. I en globaliserad värld, där människor med olika religiösa bekännelser dagligdags samverkar med...