Hans Joas

Filter

Datumintervall
av JÖRG NIES Det är nu hundra år sedan den inflytelserike tyske forskaren Max Weber (1864–1920) avled. Inte bara i vetenskapliga sammanhang är hans teorier om modernitetens utveckling ännu högst...
Med tanke på den institutionaliserade religionens betydelse i många europeiska länder kan det kanske vara lätt att ansluta sig till tesen om att moderniseringen går hand i hand med sekularisering...
av FREDRIK HEIDING Författaren och skribenten Lotta Lundberg har skrivit en vass artikel (”Påvens ursäkt en världsnyhet – utom i Sverige”) i Svenska Dagbladet i dag om något som vi...
Den i USA verksamme religionssociologen Hans Joas anser att kristendomen, mätt med en internationell måttstock, befinner sig på uppgång. I den aktuella utgåvan av tidskriften Zeit Wissen i Hamburg betonade...
HANS JOAS Var har de mänskliga rättigheterna sina rötter – i religionen eller i en ateistisk upplysningstradition? I denna artikel visar sociologiprofessorn Hans Joas att de mänskliga rättigheternas historiska framväxt är...
FREDRIK HEIDING Övertygande argumentation förutsätter bland annat preciseringar och exempel. Det är just vad som saknas i Maria Schottenius krönika ”Religionen är på väg upp, demokratin på väg ner” i...
Tjugotre framstående katoliker och protestanter från politik och samhällsliv uppmanar till ett slut på kyrkosplittringen. I uppropet ”Ekumenik nu – en Gud, en tro, en kyrka” (Ökumene Jetzt – ein...
De senaste månadernas händelser på den världspolitiska arenan visar hur viktigt det är att staten är sekulär. I en globaliserad värld, där människor med olika religiösa bekännelser dagligdags samverkar med...