Religionssociolog: Kristendomen upplever snabbt uppsving

Den i USA verksamme religionssociologen Hans Joas anser att kristendomen, mätt med en internationell måttstock, befinner sig på uppgång. I den aktuella utgåvan av tidskriften Zeit Wissen i Hamburg betonade Joas ”att vi nu, ur ett globalt perspektiv, upplever en av de största expansionerna i kristendomens historia.”

I stater som Kina och Sydkorea, men också i Afrika, ökar antalet kristna starkt, förklarade professor Joas vid University of Chicago. Detta är något som många i Europa inte känner till. Då upplevs den aktuella utvecklingen som ett förfall.

Samtidigt betonade Hans Joas att också ett samhälle utan religion kan vara stabilt. Ett starkt sekulariserat land som Sverige visar det. ”Det stämmer inte att icke troende med nödvändighet är mera olyckliga, omoraliska och ur stånd till osjälviska handlingar”, sade den 64-årige religionssociologen.

Kathpress 2012-12-13