Berlin: Kristna, judar och muslimer välkomnar votum om omskärelse

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kyrkor, judar och muslimer i Tyskland mottog i onsdags ”med lättnad” resultatet från förbundsdagens omröstning gällande lagen om omskärelse. ”Den nu införda lagen bekräftar föräldrarnas rätt att bestämma om deras pojkar skall omskäras, under förutsättning att ingreppet genomförs enligt medicinska regler”, förklarade den katolske biskopen i Aachen Heinrich Mussinghoff. Han är ordförande i den tyska biskopskonferensens kommission för religiösa relationer med judendomen.

Den hittills ”mycket emotionella och polemiska debatten” om religiöst motiverad omskärelse av pojkar har väckt ”stor irritation” i judiska och muslimska församlingar, säger Mussinghoff. ”Jag hoppas att det efter detta avgörande skall vara möjligt att ostört utöva religionsfrihet och att den rätten respekteras av alla.”

Ordförande för muslimernas centralråd i Tyskland, Ayman Mazyek, är också nöjd. ”Äntligen äntligen blir det ett slut på den osäkerhet som rått sedan domen i Köln”, sade Ayman. Lagstiftarna har med ett ”klart och tydligt ställningstagande” återställt rättssäkerheten. Diskussionen kring omskärelse kan gärna få fortsätta, enligt Ayman, ”men inte som en straffrättslig fråga.”

Också den judiska världskongressen hälsar med tillfredsställelse avgörandet i förbundsdagen. ”I dag har företrädarna för alla stora partier gjort det klart, att en återfödelse av judiskt liv kan fortskrida i Tyskland”, förklarar kongressens president Ronald S. Lauder. Den ”bittra debatten” efter domen i Köln har upprört judar i hela världen. ”Vi hoppas, att det nu lagts en tydlig rättslig grund, som i framtiden förhindrar en kriminalisering av religiöst motiverad omskärelse.”

Av totalt 580 ledamöter röstade 434 för regeringsförslaget.

Med en partiöverskridande majoritet beslöt förbundsdagen att ge rättsligt skydd åt denna traditionella religiösa ritual. Efter en två timmar långa debatt röstade 434 av 580 ledamöter för regeringens förslag, 100 röstade mot och 46 lade ner sina röster. Ett alternativt förslag avslogs med 462 röster. Detta förslag vill tillåta omskärelse av pojkar först efter det fjortonde levnadsåret.

Kathpress 2012-12-12

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kyrkor, judar och muslimer i Tyskland mottog i onsdags ”med lättnad” resultatet från förbundsdagens omröstning gällande lagen om omskärelse. ”Den nu införda lagen bekräftar föräldrarnas rätt att bestämma om deras pojkar skall omskäras, under förutsättning att ingreppet genomförs enligt medicinska regler”, förklarade den katolske biskopen i Aachen Heinrich Mussinghoff. Han är ordförande i den tyska biskopskonferensens kommission för religiösa relationer med judendomen.

Den hittills ”mycket emotionella och polemiska debatten” om religiöst motiverad omskärelse av pojkar har väckt ”stor irritation” i judiska och muslimska församlingar, säger Mussinghoff. ”Jag hoppas att det efter detta avgörande skall vara möjligt att ostört utöva religionsfrihet och att den rätten respekteras av alla.”

Ordförande för muslimernas centralråd i Tyskland, Ayman Mazyek, är också nöjd. ”Äntligen äntligen blir det ett slut på den osäkerhet som rått sedan domen i Köln”, sade Ayman. Lagstiftarna har med ett ”klart och tydligt ställningstagande” återställt rättssäkerheten. Diskussionen kring omskärelse kan gärna få fortsätta, enligt Ayman, ”men inte som en straffrättslig fråga.”

Också den judiska världskongressen hälsar med tillfredsställelse avgörandet i förbundsdagen. ”I dag har företrädarna för alla stora partier gjort det klart, att en återfödelse av judiskt liv kan fortskrida i Tyskland”, förklarar kongressens president Ronald S. Lauder. Den ”bittra debatten” efter domen i Köln har upprört judar i hela världen. ”Vi hoppas, att det nu lagts en tydlig rättslig grund, som i framtiden förhindrar en kriminalisering av religiöst motiverad omskärelse.”

Av totalt 580 ledamöter röstade 434 för regeringsförslaget.

Med en partiöverskridande majoritet beslöt förbundsdagen att ge rättsligt skydd åt denna traditionella religiösa ritual. Efter en två timmar långa debatt röstade 434 av 580 ledamöter för regeringens förslag, 100 röstade mot och 46 lade ner sina röster. Ett alternativt förslag avslogs med 462 röster. Detta förslag vill tillåta omskärelse av pojkar först efter det fjortonde levnadsåret.

Kathpress 2012-12-12