Tagged 'religionsfrihet'

Sveriges kristna råd kritiserar regeringen och Folkhälsomyndigheten

Sveriges kristna råd, SKR, har reagerat på de nya planerade smittskyddsåtgärderna. Kyrkorna har förståelse för att det behövs ytterligare smittskyddsåtgärder men är kritiska till att regeringen och Folkhälsomyndigheten inte uppmärksammar skillnaden mellan uttrycken för den grundlagsskyddade religionsfriheten, som exempelvis gudstjänster,…

Oro för antikonversionslagar i Indien

Samtidigt som påven Franciskus under lördagen tog emot den indiske premiärministern Narendra Modi i Vatikanen, rapporterade kyrkliga företrädare i de indiska delstaterna Madhya Pradesh och Karnataka om ett växande förtryck av kristna från hindunationalister. De kritiserade i detta sammanhang missbruket…

Biskopar avvisar predikoförbud i Danmark

Den nordiska katolska biskopskonferensen har protesterat mot den danska regeringens planerade förbud mot predikningar på andra språk än danska. Det är ett ”oresonligt påbud”, särskilt mot minoritetskyrkorna i landet ”och strider mot den tradition av tolerans och frihet som Danmark…

Tillåt ansvarsfullt gudstjänstfirande !

av ULF JONSSON – Ingen motsättning mellan religionsutövning och ansvarstagande. När coronaviruset på allvar drabbade Sverige för snart ett år sedan kunde knappast någon föreställa sig att förloppet skulle bli så långvarigt och konsekvenserna så genomgripande. Och fortfarande efter ett år…

Hjälporganisation kräver frisläppande av indisk jesuit

Den påvliga hjälporganisationen Kirche in Not instämmer i de internationella kraven på att den fängslade indiske jesuitpatern och människorättsaktivisten Stan Swamy ska släppas. Det är ”obegripligt” varför den 83-årige jesuitpatern, som under årtionden engagerat sig för ursprungsfolks (adivasis) rättigheter och…