Förföljelsen mot kristna ökar världen över

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkebiskop Fortunatus Nwachukwu, sekreterare vid Dikasteriet för evangelisation, varnar i FN:s råd för mänskliga rättigheter för begränsningar av religionsfriheten, ökande antal attacker mot religiösa ledare och platser för tillbedjan, samt för mer subtila former av diskriminering bakom en ”fasad av tolerans”.

Vatikanens sändebud har i FN har pekat på den pågående förföljelsen av kristna och anhängare av andra religioner på grund av deras tro. ”Våldet och repressiva åtgärder har ökat de senaste åren. Troende nekas ofta rätten att uttrycka och utöva sin tro, även om den inte äventyrar den allmänna säkerheten eller kränker andras rättigheter”, uttryckte det påvliga sändebudet Fortunatus Nwachukwu vid den 52:a sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève, rapporterar Vatican News (onsdag 22 mars). Nwachukwu är Heliga stolens ständige observatör i FN. Var sjunde kristen lider idag av förföljelse.

Förföljelsen av människor bara för att de offentligt bekänner sin tro är oroväckande, betonade kurians ärkebiskop Nwachukwu, som nyligen utsågs av påven till sektionssekreterare i Vatikanens avdelning för evangelisation. Begränsningar av religionsfriheten finns i dag i många länder, där totalt cirka en tredjedel av världens befolkning bor. Ett universellt erkännande av religionsfrihet är en absolut förutsättning för fred och också oumbärligt för ett värdigt liv.

Å ena sidan påverkas religiösa minoriteter, mot vilka förtrycket, ”även av nationella myndigheter”, har intensifierats i många länder de senaste åren, sade Nwachukwu. Troende nekas ofta rätten att uttrycka och utöva sin tro, även om detta inte äventyrar den allmänna säkerheten eller kränker andra gruppers eller individers rättigheter. Dessutom har skändning och förstörelse av platser för tillbedjan och övriga religiösa platser nyligen ökat, liksom våldsamma attacker mot religiösa ledare. De har skett ”oroväckande ofta”.

Censur hämmar förkunnelsen

Inte mindre oroande, enligt Vatikanens representant, är den ”mer subtila och lömska” diskrimineringen av troende i vissa länder, ofta bakom en ”toleransens fasad”, som ett resultat av så kallad ”missförstånd integration”. Tilltagande begränsade censuråtgärder minskar möjligheten att uttrycka sin tro offentligt och politiskt, ”ofta under förevändningen att inte kränka andras känslighet”. Detta skadar en sund dialog och det offentliga samtalet samt den grundläggande rätten till religionsfrihet och tanke- och samvetsfrihet.

Våld och diskriminering mot kristna, liksom begränsningar av religionsfriheten, ökar också i många länder där kristna inte är en minoritet, sade det påvliga sändebudet och hänvisade till citat från påven Franciskus. Regeringar har en skyldighet att skydda religionsfriheten. Varje människa måste ha möjlighet, på ett sätt som är förenligt med det allmänna bästa, ”att agera enligt sitt samvete, också i det offentliga rummet och i utövandet av sin trosbekännelse”, uttryckte Nwachukwu.

Kathpress 2023-03-22

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkebiskop Fortunatus Nwachukwu, sekreterare vid Dikasteriet för evangelisation, varnar i FN:s råd för mänskliga rättigheter för begränsningar av religionsfriheten, ökande antal attacker mot religiösa ledare och platser för tillbedjan, samt för mer subtila former av diskriminering bakom en ”fasad av tolerans”.

Vatikanens sändebud har i FN har pekat på den pågående förföljelsen av kristna och anhängare av andra religioner på grund av deras tro. ”Våldet och repressiva åtgärder har ökat de senaste åren. Troende nekas ofta rätten att uttrycka och utöva sin tro, även om den inte äventyrar den allmänna säkerheten eller kränker andras rättigheter”, uttryckte det påvliga sändebudet Fortunatus Nwachukwu vid den 52:a sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève, rapporterar Vatican News (onsdag 22 mars). Nwachukwu är Heliga stolens ständige observatör i FN. Var sjunde kristen lider idag av förföljelse.

Förföljelsen av människor bara för att de offentligt bekänner sin tro är oroväckande, betonade kurians ärkebiskop Nwachukwu, som nyligen utsågs av påven till sektionssekreterare i Vatikanens avdelning för evangelisation. Begränsningar av religionsfriheten finns i dag i många länder, där totalt cirka en tredjedel av världens befolkning bor. Ett universellt erkännande av religionsfrihet är en absolut förutsättning för fred och också oumbärligt för ett värdigt liv.

Å ena sidan påverkas religiösa minoriteter, mot vilka förtrycket, ”även av nationella myndigheter”, har intensifierats i många länder de senaste åren, sade Nwachukwu. Troende nekas ofta rätten att uttrycka och utöva sin tro, även om detta inte äventyrar den allmänna säkerheten eller kränker andra gruppers eller individers rättigheter. Dessutom har skändning och förstörelse av platser för tillbedjan och övriga religiösa platser nyligen ökat, liksom våldsamma attacker mot religiösa ledare. De har skett ”oroväckande ofta”.

Censur hämmar förkunnelsen

Inte mindre oroande, enligt Vatikanens representant, är den ”mer subtila och lömska” diskrimineringen av troende i vissa länder, ofta bakom en ”toleransens fasad”, som ett resultat av så kallad ”missförstånd integration”. Tilltagande begränsade censuråtgärder minskar möjligheten att uttrycka sin tro offentligt och politiskt, ”ofta under förevändningen att inte kränka andras känslighet”. Detta skadar en sund dialog och det offentliga samtalet samt den grundläggande rätten till religionsfrihet och tanke- och samvetsfrihet.

Våld och diskriminering mot kristna, liksom begränsningar av religionsfriheten, ökar också i många länder där kristna inte är en minoritet, sade det påvliga sändebudet och hänvisade till citat från påven Franciskus. Regeringar har en skyldighet att skydda religionsfriheten. Varje människa måste ha möjlighet, på ett sätt som är förenligt med det allmänna bästa, ”att agera enligt sitt samvete, också i det offentliga rummet och i utövandet av sin trosbekännelse”, uttryckte Nwachukwu.

Kathpress 2023-03-22

Detta är en nyhetstext.