Inga utsikter till religionsfrihet i Kina

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

ˮUnder Xi Jinping försämras religionsfriheten i Kina alltmerˮ, säger den brittiska katoliken, journalisten och Kinakännaren Benedict Rogers till den katolska nyhetsbyrån KNA. ”Presidenten har centraliserat proceduren för hur beslut ska fattas om religiösa angelägenheter samt ökat trycket mot religionsfriheten. Under hans tredje ämbetsperiod kommer det mera av sådant, menar Rogers som är grundare av och ordförande för organisationen Hong Kong Watch med säte i London.

Emellertid har den kinesiska presidenten fått sig en törn efter massprotesterna mot den hårda politiken som syftade till nolltolerans mot covid-19. Omfattningen av protesterna var stor, de riktade sig inte bara mot coronapolitiken utan även mot Xi och partiet. och vidare är det ytterst sällan som protester får partiet att ändra sin politik.

Men Xis undertryckande av religionsfrihet i det stora Kina lär inte förändras. Det framgår tydligt av den Kinarapport från USA-kommissionen för internationell religionsfrihet som offentliggjordes i december 2022. Med ett tätt nät av lagar, föreskrifter och riktlinjer genomför parti och myndigheter den ”sinisering” på alla nivåer av religioner som Xi har förordnat om.

Över hela världen växer medvetandet om att Kinas makt ökar på alla områden. Ett exempel är att det har upptäckts kinesiska ”polisstationer” i olika länder.

Den överraskande privataudiens, som Hongkongs tidigare kardinal Kinakritikern Joseph Zen Ze-kiun fick hos påven Franciskus efter requiemmässan för Benedictus XVI, anser Rogers vara en ˮsignal till Pekingˮ om att ˮVatikanen inte alltid kommer att fortsätta att böja sig för Kinas kommunistiska partiˮ.

Zen har på sin hemsida publicerat en personlig nekrolog över påven Benedictus XVI. Där förklarar han som misslyckad den Kinapolitik som i huvudsak var präglad av den tyske påven. ”Trots stora ansträngningar lyckades påve Benedictus inte förbättra situationen för kyrkan i Kina.” Zen är fortfarande övertygad om att alla ansträngningar måste vidtas för att förbättra situationen för kyrkan i Kina i enlighet med andemeningen i det brev som Benedictus år 2007 riktade till katoliker i Kina. Benedictus vände sig i brevet mot statlig inblandning i inomkyrkliga frågor och krävde fullständig religionsfrihet för landets katoliker.

Rogers, som sedan flera år är persona non grata i Hongkong, håller med kardinal Zen, och han betraktar som misslyckad den överenskommelse mellan Vatikanen och Kina, som förnyades under hösten 2022. Det var ”naivt” av Vatikanen ”att tro att man lita på kommunistpartiet”, säger Rogers. Vatikanen upptäcker nu själv det som många varnade för vid tiden för överenskommelsen: ”Man kan aldrig lita på kommunistpartiet. Det bryter alltid sina löften.”

Kathpress 2023-01-17

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

ˮUnder Xi Jinping försämras religionsfriheten i Kina alltmerˮ, säger den brittiska katoliken, journalisten och Kinakännaren Benedict Rogers till den katolska nyhetsbyrån KNA. ”Presidenten har centraliserat proceduren för hur beslut ska fattas om religiösa angelägenheter samt ökat trycket mot religionsfriheten. Under hans tredje ämbetsperiod kommer det mera av sådant, menar Rogers som är grundare av och ordförande för organisationen Hong Kong Watch med säte i London.

Emellertid har den kinesiska presidenten fått sig en törn efter massprotesterna mot den hårda politiken som syftade till nolltolerans mot covid-19. Omfattningen av protesterna var stor, de riktade sig inte bara mot coronapolitiken utan även mot Xi och partiet. och vidare är det ytterst sällan som protester får partiet att ändra sin politik.

Men Xis undertryckande av religionsfrihet i det stora Kina lär inte förändras. Det framgår tydligt av den Kinarapport från USA-kommissionen för internationell religionsfrihet som offentliggjordes i december 2022. Med ett tätt nät av lagar, föreskrifter och riktlinjer genomför parti och myndigheter den ”sinisering” på alla nivåer av religioner som Xi har förordnat om.

Över hela världen växer medvetandet om att Kinas makt ökar på alla områden. Ett exempel är att det har upptäckts kinesiska ”polisstationer” i olika länder.

Den överraskande privataudiens, som Hongkongs tidigare kardinal Kinakritikern Joseph Zen Ze-kiun fick hos påven Franciskus efter requiemmässan för Benedictus XVI, anser Rogers vara en ˮsignal till Pekingˮ om att ˮVatikanen inte alltid kommer att fortsätta att böja sig för Kinas kommunistiska partiˮ.

Zen har på sin hemsida publicerat en personlig nekrolog över påven Benedictus XVI. Där förklarar han som misslyckad den Kinapolitik som i huvudsak var präglad av den tyske påven. ”Trots stora ansträngningar lyckades påve Benedictus inte förbättra situationen för kyrkan i Kina.” Zen är fortfarande övertygad om att alla ansträngningar måste vidtas för att förbättra situationen för kyrkan i Kina i enlighet med andemeningen i det brev som Benedictus år 2007 riktade till katoliker i Kina. Benedictus vände sig i brevet mot statlig inblandning i inomkyrkliga frågor och krävde fullständig religionsfrihet för landets katoliker.

Rogers, som sedan flera år är persona non grata i Hongkong, håller med kardinal Zen, och han betraktar som misslyckad den överenskommelse mellan Vatikanen och Kina, som förnyades under hösten 2022. Det var ”naivt” av Vatikanen ”att tro att man lita på kommunistpartiet”, säger Rogers. Vatikanen upptäcker nu själv det som många varnade för vid tiden för överenskommelsen: ”Man kan aldrig lita på kommunistpartiet. Det bryter alltid sina löften.”

Kathpress 2023-01-17

Detta är en nyhetstext.