Påven om religionsfrihet i Kina

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus tänker hålla fast vid sin inom kyrkan omstridda Kinapolitik. I ett linjetal inför den diplomatiska kåren i Vatikanen på måndagen sade han: ”På denna punkt skulle jag vilja påminna om att Heliga stolen och Folkrepubliken Kina inom ramen för en respektfull och konstruktiv dialog har kommit överens om att med ytterligare två år förlänga giltigheten av den provisoriska överenskommelse om utnämning av biskopar som undertecknades år 2018 i Peking. Jag hoppas att detta samarbete ska utvecklas till förmån för livet för den katolska kyrkan och för det kinesiska folkets väl.”

Dagen innan blev det känt att Franciskus hade tagit emot den kinesiska kardinalen Joseph Zen i audiens. Denne 90-årige tidigare biskop av Hongkong betraktas som en uttalad kritiker av det hemliga avtalet mellan Vatikanen och Peking.

I sitt tal gick påven även in på ämnet religionsfrihet och talade därvid indirekt om Kina. Han sade att han är ”bekymrad över att det finns människor som förföljs bara för att de öppet bekänner sin tro, och det finns många länder där religionsfriheten är begränsad. Ungefär en tredjedel av jordens befolkning lever under dessa villkor”.

Vidare beklagade påven att det finns flera länder där kristna förföljs på grund av sin tro. Han hoppas att det nya särskilda ombudet inom EU med uppgift att främja religions- och livsåskådningsfrihet utanför EU får de nödvändiga resurserna för att ”kunna fullgöra sitt uppdrag på det sätt som krävs”.

Våld och diskriminering av kristna ökar dock även i andra länder. Religionsfriheten är hotad, när även i annars toleranta samhällen ˮmöjligheterna begränsas för de troende att i det offentliga livet ge uttryck för sin övertygelseˮ.

Religionsfrihet, som ˮinte kan inskränkas till enbart frihet till religionsutövning, är en av de grundläggande förutsättningarna för ett värdigt liv, och det är regeringarnas plikt att skydda religionsfriheten. Alla människor ska garanteras möjligheten att handla efter sitt samvete i det offentliga livet och i sin yrkesutövning, detta i överensstämmelse med det allmänna bästaˮ, menar påven.

Kathpress 2023-01-09

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus tänker hålla fast vid sin inom kyrkan omstridda Kinapolitik. I ett linjetal inför den diplomatiska kåren i Vatikanen på måndagen sade han: ”På denna punkt skulle jag vilja påminna om att Heliga stolen och Folkrepubliken Kina inom ramen för en respektfull och konstruktiv dialog har kommit överens om att med ytterligare två år förlänga giltigheten av den provisoriska överenskommelse om utnämning av biskopar som undertecknades år 2018 i Peking. Jag hoppas att detta samarbete ska utvecklas till förmån för livet för den katolska kyrkan och för det kinesiska folkets väl.”

Dagen innan blev det känt att Franciskus hade tagit emot den kinesiska kardinalen Joseph Zen i audiens. Denne 90-årige tidigare biskop av Hongkong betraktas som en uttalad kritiker av det hemliga avtalet mellan Vatikanen och Peking.

I sitt tal gick påven även in på ämnet religionsfrihet och talade därvid indirekt om Kina. Han sade att han är ”bekymrad över att det finns människor som förföljs bara för att de öppet bekänner sin tro, och det finns många länder där religionsfriheten är begränsad. Ungefär en tredjedel av jordens befolkning lever under dessa villkor”.

Vidare beklagade påven att det finns flera länder där kristna förföljs på grund av sin tro. Han hoppas att det nya särskilda ombudet inom EU med uppgift att främja religions- och livsåskådningsfrihet utanför EU får de nödvändiga resurserna för att ”kunna fullgöra sitt uppdrag på det sätt som krävs”.

Våld och diskriminering av kristna ökar dock även i andra länder. Religionsfriheten är hotad, när även i annars toleranta samhällen ˮmöjligheterna begränsas för de troende att i det offentliga livet ge uttryck för sin övertygelseˮ.

Religionsfrihet, som ˮinte kan inskränkas till enbart frihet till religionsutövning, är en av de grundläggande förutsättningarna för ett värdigt liv, och det är regeringarnas plikt att skydda religionsfriheten. Alla människor ska garanteras möjligheten att handla efter sitt samvete i det offentliga livet och i sin yrkesutövning, detta i överensstämmelse med det allmänna bästaˮ, menar påven.

Kathpress 2023-01-09

Detta är en nyhetstext.