Majoritet i Bayern välkomnar kors på offentliga byggnader

Enligt en enkät välkomnar en majoritet av invånarna i Bayern den bayerska delstatsregeringens omdiskuterade beslut om kors. Av de tillfrågade stödjer 56 procent beslutet, enligt vilket det från den 1 juni måste finnas kors uppsatta på alla byggnader för delstatens myndigheter. Beslutet avvisas av 38 procent. På onsdagen redovisades dessa siffror som resultatet av en enkät gjord av opinionsundersökningsinstitutet Infratest dimap, på uppdrag av ”Kontrovers”, BR:s [Bayerns radio och TV] magasin om politik.

Det visar sig finnas en klyfta mellan stad och landsbygd. I små samhällen med upp till 5 000 invånare stödjs beslutet av två tredjedelar (66 procent), visar enkäten. I större städer med mer än 100 000 invånare, däremot, uppgår stödet till 45 procent.

Man har också räknat fram hur stort stödet är från olika partier i Bayern. Hos anhängarna av AfD [det högerpopulistiska partiet Alternativ für Deutschland] uppgår det till 77 procent för, att jämföra med 19 procent mot, och hos CSU är siffrorna 71 procent respektive 24 procent, alltså i ungefär samma storleksordning. SPD:s anhängare är splittrade, med 52 och 46 procent. Tydligast avståndstagande finns, enligt enkäten, hos dem som sympatiserar med FPD (29 och 67 procent) och De gröna (26 och 74 procent).

Enkäten genomfördes genom att man under tiden 22 till 27 april telefonintervjuade sammanlagt 1 002 röstberättigade i Bayern. Frågan om beslutet om kors ställdes först efter regeringsbeslutet från tisdag 24 april, och då fogades den in i den pågående enkäten. Den ställdes till 612 röstberättigade personer. Enligt uppgifter ligger felmarginalen när det gäller frågan om kors på 1,7 till 4,0 procentenheter.

Siffrorna från Bayern skiljer sig åt från dem som på lördagen offentliggjordes och som gäller en landsomfattande enkät. Enligt en representativ enkät från opinionsundersökningsinstitutet Emnid, utförd för tidningen Bild am Sonntag, ställer sig 64 procent avvisande till att det skulle vara obligatoriskt med kors uppsatta på tyska myndigheters byggnader. Till förmån för beslutet uttalade sig 29 procent, medan 7 procent var osäkra eller inte tog ställning.

Kardinal Marx: kors utgör en påminnelse

Kardinalen i München, Reinhard Marx, har mildrat sin tidigare häftiga kritik mot det bayerska påbudet om kors: kors på offentliga platser ”pekar på grundläggande uppfattningar i den kristna människosynen”, förklarade han på onsdagen. Vidare påminner de om plikten att arbeta ”i den korsfästes anda, i enlighet med den kristna människosynen”. Ärkebiskopen av München och Freising uttalade sig i samband med att grundstenen lades till ett hus tillhörigt ett kyrkligt seminarium i München-Haidhausen.

Korset skall därför bli ett tecken ”som förenar detta samhälle, som utgör integration och som på nytt lyfter fram varifrån vi kommer och vilken grund vi står på”, enligt kardinalen. Kors i det offentliga rummet blir på så sätt för honom en källa till glädje: ”När vi så, som kyrka och stat, bjuder in till att ’komma ihåg denna grund’, då är det en fantastisk möjlighet att på nytt lyfta fram denna kristna människosyn.” Inbjudan gäller ”troende och icke-troende, sökare, och dem som ställer frågor”.

Kathpress 2018-03-05