3 maj, 2018

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Enligt en enkät välkomnar en majoritet av invånarna i Bayern den bayerska delstatsregeringens omdiskuterade beslut om kors. Av de tillfrågade stödjer 56 procent beslutet, enligt vilket det från den 1...
Den påvlige nuntien [ambassadören – övers. anm.] i Österrike, ärkebiskop Peter Zurbriggen, kritiserade häromdagen de tyska präster och biskopar som har varit öppet kritiska mot den bayerska delstatsregeringens beslut nyligen...