Kopternas påve Schenuda III död

Överhuvudet för den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten, Påven (Patriarken) Schenuda III, har avlidit. Han dog i lördags, 88 år gammal. Den exakta dödsorsaken var då inte känd, men patriarken har länge lidit av lung- och leversjukdomar. Tusentals koptiska kristna samlades på kvällen och under de följande dagarna i den avlidnes biskopskyrka, Markuskatedralen i Kairo. Schenuda III, med den officiella titeln ”Påve av Alexandria och Patriark av den Helige Markus stol”, ledde sedan 1971 en av de äldsta och viktigaste kristna kyrkorna. Det lär finnas 12 miljoner kopter i världen, tio miljoner av dem i Egypten, vilket motsvarar mellan sex och tio procent av befolkningen. Några exakta uppgifter finns inte.

Från hela världen inkom uppskattande omdömen om Schenuda III som under den Arabiska våren blev föremål för många förhoppningar och förväntningar. Från islamskt håll i Egypten talas det om en stor förlust för hela folket. Även Arabiska ligan, med säte i Kairo, uttryckte sitt beklagande, på samma sätt som flera egyptiska partier, bland dem Muslimska brödraskapets parti som prisade den avlidnes politiska klokhet. För första gången i historien hade även representanter för brödraskapet deltagit i Schenudas julfirande i januari i år. ”Egypten har förlorat en av sina mest sällsynta och mest visa ledare vid en känslig tidpunkt”, sade al-Azhar-universitetes Storimam, shejk Ahmed e-Tayib, och påpekade att patriarken framför allt hade bidragit till att rikta offentlighetens fortsatta uppmärksamhet på Jerusalemfrågan och palestiniernas problem. Egyptiska dagstidningar hade stora och uppskattande rubriker och även Irans vice utrikesminister uttryckte sig uppskattande om den avlidne.

Schenudas sista år överskuggades av upprepade våldsamma övergrepp mot den kristna minoriteten i Egypten, och av att så många kopter ansåg sig behöva lämna landet. Efter att president Mubarak i februari 2011 störtades, tilltog attacker mot kristna kyrkor och institutioner, med även dödade och skadade till följd. Schenuda bemödade sig då om politisk återhållsamhet och varnade inte minst de kristna ungdomarna för att radikaliseras. Under president Anwar el-Sadat hade Schenuda under flera år varit tvungen att leva i exil.

Påven Benedictus XVI skickade redan i lördags sina kondoleanser till Kairo. Vatikanens talesman, jesuiten Federico Lombardi, sade att den katolska kyrkan förenade sig i saknad och bön med de koptiska kristna och påminde om mötet mellan Johannes Paulus II och Schenuda i Kairo år 2000: det var ”ett viktigt ögonblick i dialogen om vår gemensamma kristna tro”. 1973 besökte Schenuda III påven Johannes Paulus II i Rom, som första överhuvud för de koptiska kristna sedan konciliet i Kalcedon 451 då de två kyrkorna gick skilda vägar.

Schenuda uppskattades inte minst utanför Egypten och i länder med stora grupper av koptiska invandrare dels för att den koptiska kyrkan stärktes under hans tid, dels för hans försök att medla mellan kristna och muslimer. Samtidigt uttalade han sig mycket kritiskt om Israel, vilket också föranledde en del kritik mot honom, och detta även för att många ansåg att han alltför demonstrativt hade närmat sig den egyptiska staten, utan att detta hade hjälpt de kristna i landet som allt mer kommit att betraktas som en sekt. Men bland de flesta kopter i Egypten dominerar sorgen över förlusten av deras populäre kyrkoledare.

radiovaticana 2012-03-18

Läs även: https://www.dn.se/ledare/signerat/kopterna-behover-allt-stod

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Överhuvudet för den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten, Påven (Patriarken) Schenuda III, har avlidit. Han dog i lördags, 88 år gammal. Den exakta dödsorsaken var då inte känd, men patriarken har länge lidit av lung- och leversjukdomar. Tusentals koptiska kristna samlades på kvällen och under de följande dagarna i den avlidnes biskopskyrka, Markuskatedralen i Kairo. Schenuda III, med den officiella titeln ”Påve av Alexandria och Patriark av den Helige Markus stol”, ledde sedan 1971 en av de äldsta och viktigaste kristna kyrkorna. Det lär finnas 12 miljoner kopter i världen, tio miljoner av dem i Egypten, vilket motsvarar mellan sex och tio procent av befolkningen. Några exakta uppgifter finns inte.

Från hela världen inkom uppskattande omdömen om Schenuda III som under den Arabiska våren blev föremål för många förhoppningar och förväntningar. Från islamskt håll i Egypten talas det om en stor förlust för hela folket. Även Arabiska ligan, med säte i Kairo, uttryckte sitt beklagande, på samma sätt som flera egyptiska partier, bland dem Muslimska brödraskapets parti som prisade den avlidnes politiska klokhet. För första gången i historien hade även representanter för brödraskapet deltagit i Schenudas julfirande i januari i år. ”Egypten har förlorat en av sina mest sällsynta och mest visa ledare vid en känslig tidpunkt”, sade al-Azhar-universitetes Storimam, shejk Ahmed e-Tayib, och påpekade att patriarken framför allt hade bidragit till att rikta offentlighetens fortsatta uppmärksamhet på Jerusalemfrågan och palestiniernas problem. Egyptiska dagstidningar hade stora och uppskattande rubriker och även Irans vice utrikesminister uttryckte sig uppskattande om den avlidne.

Schenudas sista år överskuggades av upprepade våldsamma övergrepp mot den kristna minoriteten i Egypten, och av att så många kopter ansåg sig behöva lämna landet. Efter att president Mubarak i februari 2011 störtades, tilltog attacker mot kristna kyrkor och institutioner, med även dödade och skadade till följd. Schenuda bemödade sig då om politisk återhållsamhet och varnade inte minst de kristna ungdomarna för att radikaliseras. Under president Anwar el-Sadat hade Schenuda under flera år varit tvungen att leva i exil.

Påven Benedictus XVI skickade redan i lördags sina kondoleanser till Kairo. Vatikanens talesman, jesuiten Federico Lombardi, sade att den katolska kyrkan förenade sig i saknad och bön med de koptiska kristna och påminde om mötet mellan Johannes Paulus II och Schenuda i Kairo år 2000: det var ”ett viktigt ögonblick i dialogen om vår gemensamma kristna tro”. 1973 besökte Schenuda III påven Johannes Paulus II i Rom, som första överhuvud för de koptiska kristna sedan konciliet i Kalcedon 451 då de två kyrkorna gick skilda vägar.

Schenuda uppskattades inte minst utanför Egypten och i länder med stora grupper av koptiska invandrare dels för att den koptiska kyrkan stärktes under hans tid, dels för hans försök att medla mellan kristna och muslimer. Samtidigt uttalade han sig mycket kritiskt om Israel, vilket också föranledde en del kritik mot honom, och detta även för att många ansåg att han alltför demonstrativt hade närmat sig den egyptiska staten, utan att detta hade hjälpt de kristna i landet som allt mer kommit att betraktas som en sekt. Men bland de flesta kopter i Egypten dominerar sorgen över förlusten av deras populäre kyrkoledare.

radiovaticana 2012-03-18

Läs även: https://www.dn.se/ledare/signerat/kopterna-behover-allt-stod