Egyptens kyrkor enade för att skydda sig

Kyrkor och samfund i Egypten bildar nu ett råd som skall representera alla samfund för att skapa en stark, enad röst, i kampen för de kristnas rättigheter i landet. Många kristna fruktar att en islamistisk regering kommer att försöka begränsa de kristnas frihet, och att diskriminering av kristna kommer att förvärras ytterligare framöver.

Den exakta sammansättningen av rådet är fortfarande under diskussion men grundarna vill att ansvaret alternerar mellan samfunden. De allra flesta av Egyptens 10 miljoner kristna tillhör den koptisk-ortodoxa kyrkan, men landet har en betydande andel katoliker och evangelikaler, och de mellankyrkliga relationerna är präglade av meningsskiljaktigheter.

”När vi har en röst för alla kristna kommer den att höras”, säger biskop Kyrillos William, assistent till patriarken av den koptiska katolska kyrkan.

The Tablet 2012-07-10