Kyrklig vision om fred mellan Sydsudan och Sudan

Från byarna till städerna ekade sång och dans genom Sydsudan i går då världens yngsta nation firade sitt ettårsjubileum.

Under firandet gjorde den katolska ärkebiskopen i Juba, Paolino Lukudu Loro och biskopen i den episkopala kyrkan i Sudan, ärkebiskopen Daniel Deng Bul, gemensam sak i att kräva fred mellan Sydsudan och Sudan. De båda regeringarna är i konflikt över oljeintäkter och gränsfrågor.

Ärkebiskoparna sade att konflikten måste lösas snabbt för att undvika krig. De beskrev en vision av två nationer i fred, som samarbetar för att göra det bästa av deras av Gud givna resurser.

Vissa framsteg i dialogen har uppnåtts, sade ärkebiskoparna, men varnade samtidigt för den växande korruptionen och etniska konflikter.

The Tablet 2012-07-10