Tagged 'Sudan'

Open Doors: Radikal islam huvudorsak till förföljelse av kristna

Under 2015 ökade förföljelsen av kristna ytterligare. Huvudorsaken till detta är i 35 av de 50 länder, som ingår i ”världens förföljelseindex”, radikal islam. Ytterligare faktorer är religiös nationalism, diktatoriska regimer, den postkommunistiska ateismen, inre etiska spänningar eller maffialiknande system och…

Präster utvisade från Sudan

Sudans säkerhetsstyrka utvisade generalsekreteraren i Sudans katolska biskopskonferens och två ordensbröder. Fader Santino Morokomomo Maurino berättade för Sudans Catholic Radio Network efter ankomsten till Juba från Khartoum den 12 april att säkerhetsmän beordrade honom att lämna landet med hemliga skäl….

Kyrklig vision om fred mellan Sydsudan och Sudan

Från byarna till städerna ekade sång och dans genom Sydsudan i går då världens yngsta nation firade sitt ettårsjubileum. Under firandet gjorde den katolska ärkebiskopen i Juba, Paolino Lukudu Loro och biskopen i den episkopala kyrkan i Sudan, ärkebiskopen Daniel…