Sudan: miliser och etniska motsättningar ökar våldet i västra Darfur

Det eskalerande interna våldet mellan västra Darfur och östra Sudan har förorsakat 200 döda, 300 skadade och drivit 90 000 människor på flykt under de senaste dagarna, enligt den fristående hjälporganisationen Save the Children.

Man uppskattar att cirka 90 procent av flyktinglägrens hus har bränts ner och förstört det lilla som familjerna som bott där ägde. Den internationella organisationen, som sedan 100 år kämpar för att rädda barn i fara och ge dem en framtid, säger sig vara chockad.

Nytt våldsutbrott – familjerna drabbade

”Vi bistår i en ny humanitär katastrof. Minst 18 000 familjer och tiotusentals barn har blivit omplacerade och bor nu i övergivna hus eller läger som är totalt olämpliga”, säger Arshad Malik, ledare för Save the Children i Sudan.

”Våra medarbetare på plats säger till oss att minst 13 skolor i Darfurs huvudstad Geneina fungerar som skyddat boende för familjer. Dessa byggnader är inte anpassade för denna typ av användning och vi är väldigt bekymrade när det gäller den sanitära situationen för de familjer som tvingats att ta sin tillflykt dit. Dessutom blev vi oerhört bedrövade över nyheten om att tre humanitära hjälparbetare mördats, varav en dödades tillsammans med hela sin familj. De humanitära aktörerna riskerar sina liva för att förbättra livet för sina lokalsamhällen och när dessa dödas är det en vanvettig tragedi”, fortsätter Malik.

Minauds manat avslutat

Precis som FN, fördömer Save the Children kraftigt morden på de tre hjälparbetarna och kräver att de ansvariga ställs inför rätta så fort som möjligt. ”Vi vädjar också till alla parter i konflikten att upphöra med fientligheterna och tillåta barnen och deras familjer att få återgå till det normala och att inte längre behöva frukta för sitt liv”, avslutar Arshad Malik.

Tillståndet i västra Darfur har under senare tid präglats av ett utbrott av etniska stridigheter och attacker från miliser. I slutet av december, när Minaud, en gemensam operation av Afrikanska unionen och Förenta nationerna, tillkännagav att de avslutar sitt mandat efter 13 års närvaro, hittades ett femtontal personer döda efter en av ett otal attacker.

Livsmedelshjälp brådskar

FN:s livsmedelsprogram, som fick Nobels fredspris 2020, har för sin del möjlighet att stödja 50 000 människor tack vare sin nödhjälpsdistribution av livsmedel. FN-organet disponerar 10 000 ton mat i sina lager i västra Darfur och drivmedel i staden Zalingei, i centrala Darfur.

FN:s generalsekreterare, António Guterres, sade den 18 januari i år att han är ”oerhört bekymrad” över konfrontationerna i Darfur. Han vädjade till de sudanesiska myndigheterna att göra allt som står i deras makt för att neutralisera situationen och få ett slut på striderna. För FN är det nu bråttom att återupprätta den allmänna ordningen och garantera skyddet av civilbefolkningen, i enlighet med den nationella planen för regeringens skydd av medborgarna.

Vatican News 2021-01-22

Detta är en nyhetstext hämtad från Vatican News franska avdelning.