Gatubarn hårt drabbade av pandemin

 Coronapandemin har drastiskt försämrat situationer för miljontals barn som tillbringar större delen av sina liv på gatan. Det rapporterade i måndags hjälporganisationen Jugend Eine Welt med anledning av aktionsdagen ”Tag der Strassenkinder” [Gatubarnens dag], som årligen iakttages den 31 januari, minnesdagen för ungdomarnas skyddspatron don Giovanni Bosco (1815­–1888). Inte viruset i sig, utan de begränsningar i det offentliga livet som har berövat barnens deras inkomstkällor och satt igång en ”smygande process” som tvingar ut ännu flera barn på gatorna, varnade den internationellt verksamma biståndsorganisationen.

I regel försörjer sig gatubarnen genom att tigga, att sälja småsaker eller genom att utföra tjänster som att tvätta bilar och putsa skor eller hjälpa till att bära. Med nedstängningar på grund av corona bortfaller dessa inkomstkällor till en viss del. ”Trafiken minskar, och det livliga gatulivet försvinner, och därmed också barnens möjligheter att deltaga i denna informella ekonomi”, rapporterar i en utsändning Roland Kornhäusl, som är projektansvarig för ett nätverk av 100 Don Bosco-yrkesskolor i Afrika, ”Don Bosco Tech Afrika”. Gång på gång uttrycker ungdomar att de nu är rädda, inte för corona, utan för att dö av hunger.

Från Elfenbenskusten rapporteras något liknande av ordenskvinnan syster Hanni Denifl, med rötter i Tyrolen. Hjälpinsatser, som till exempel det flickhem som hon leder och som finns i landets största stad Abidjan, försöker på regeringens uppdrag att rädda barnen från gatorna och föra dem till deras föräldrar. ”Restriktionerna hade knappt hunnit upphävas förrän barnen vände tillbaka till gatorna. Och det berodde på att de på nytt måste komma undan från våldet i den egna familjen”, säger Don Bosco-systern. Detta våld är även tragiskt nog en av de främsta orsakerna till att barn överhuvudtaget lämnar sina familjer för ett liv på gatan.

Vid Consortium for Street Children (CSC) – den internationella plattformen till skydd för gatubarnen, som även Jugend Eine Welt tillhör – fruktar man att barnen kommer att tvingas till ännu farligare överlevnadsstrategier nu när deras informella ”arbetsplatser” försvinner. Dessutom går gatubarnen ofta miste om statlig nödhjälp, eftersom de inte har några identitetshandlingar.  I Indien, till exempel, fördelade regeringstjänstemän värdecheckar i fattiga kvarter. Men för att använda dessa värdecheckar till inköp i affärer måste man dock kunna vissa upp ett officiellt id-kort.

Enligt Jugend Eine Welt innebär faran att barnen nu successivt tvingas till ett liv på gatan. När den ekonomiska krisen leder till att föräldrarna förlorar sina jobb eller sin försörjningsbas och familjens regelbundna inkomst faller bort, lämnar barnen ofta skolan för att hjälpa föräldrarna med att skaffa det nödvändigaste. ”Början på en katastrofal ond cirkel”, säger man hos Jugend Eine Welt.

Att skolor stängs på grund av pandemin har många platser en liknande effekt. När barnen inte längre får sin skollunch och förlorar det ”säkerhetsnät” som många skolor erbjuder, leder det i slutänden till att barnen i större utsträckning riskerar att råka ut för missbruk, våld och barnarbete. Distansundervisningen misslyckas dessutom för många, eftersom teknisk utrustning saknas.

Jugend Eine Welt ägnar sig helt och hållet åt att stötta dessa barn och ber därför om gåvor. Partnerorganisationer över hela världen försöker erbjuda hotade och missgynnade barn en ”säker tillflykt”, utveckling och utbildning genom olika verksamheter. Detta lyckas bland annat genom stipendeprojekt, som nu ska byggas ut ytterligare. I Indien förses skolbarn med mobiltelefoner eller TV-apparater. På så sätt vill man överbrygga den digitala klyftan och möjliggöra för barnen att delta i distansundervisning. ”Vi bara får inte lämna dessa barn på efterkälken!”, uppmanade organisationens chef Reinhard Heiserer i en utsändning.

Kathpress 2021-01-25

Detta är en nyhetstext.