Iraks yezidier – ett bortglömt folk i ständigt lidande

Den ansvarige för Jesuit Refugee Service (JRS) i Irak, jesuitpater Joseph Cassar, uppmärksammar ödet för medlemmarna av denna minoritetsgrupp. Förföljda av Islamiska staten befinner de sig fortfarande i stor fara. Att tjäna dem är att böja sig över Kristi sår förklarar pater Joseph Cassar som uppmanar oss att inte glömma bort dem.

Det är ett starkt vittnesbörd som ropar till vårt samvete. I Irak påminner den ansvarige för Jesuit Refugee Service (JRS) om yezidiernas öde, denna minoritet inom den kurdiska folkgruppen, som har sin egen religion och som i huvudsak bor i områdena kring staden Sinjar i Nineveprovinsen, i norra Irak, inte långt från gränsen till Syrien.

Den yezidiska minoriteten utsattes för en våldsam förföljelse av terrorgruppen Islamiska staten när denna tog kontroll över området 2014, sedan glömdes de bort av medierna. Likväl är de fortfarande utsatt för ett tyst folkmord och faller offer för ett outsägligt lidande som driver vissa, i synnerhet de yngsta till självmord.

Den eviga exilen

Förra onsdagen rapporterade italiensk press om att 26 medlemmar av denna grupp hade hoppat ur två containrar som befann sig på en turkisk lastbil som anlänt till hamnen i Salerno, i hopp om att komma till Tyskland. Dessa är offer för ett nytt nätverk av människosmugglare som utreds av italienska myndigheter. Få vet vilka de är och varför de flyr, även i deras ursprungsländer.

I en video som publicerats av Centre Astalli, som drivs av JRS i Italien, berättar den ansvarige för Jesuit Refugee Service i Irak om vad som händer i dag med dem som har överlevt massakrer, våld och deportationer under de gångna åren och nu tvingas leva i flyktingläger utomlands, under extremt svåra förhållanden.

Pater Joseph, ursprungligen från Malta, bor i Irak sedan fem år, i den yezidiska staden Sharia med 10 000 invånare, i irakiska Kurdistan. På uppdrag av JRS följer han de irakier som bor i tält i stadens flyktingläger. Det bor 16 000 människor i lägret och 18 000 utanför, ständigt under svåra förhållanden. Totalt i provinsen finns det 300 000 människor fördelade på 16 läger, förklarar pater Joseph, men bara 40 procent av yezidierna bor där.

Med bilden av den lidande Kristus

”De representerar inte anonym massa”, understryker pater Joseph, ”detta är historierna, familjerna och identiteterna, och detta är yezidierna”, ett folk hos vilket såren inte läker. För sex år sedan flydde de från sina fäders jord, berget Singar, när jihadisterna från terrorgruppen Islamiska staten anlände. Alla har inte återvänt. Kvinnor och unga flickor misshandlades, skändades och såldes vid upprepade tillfällen; barn och unga såldes och tvångsrekryterades som soldater. Av de 6 400 som kidnappades var det mer än 2 800 som aldrig återvände.

I dag ägnar sig jesuiterna åt psykologiskt och socialt stöd. ”Behoven är omfattande och har förvärrats av pandemin”, förklarar pater Joseph. Han tar upp bristen på mat, hälsovård, arbete och ekonomiskt oberoende. När skolorna är stängda, märks bristen på utbildningsinsatser, och isoleringen ökar.

Freden är nödvändig i Irak

Inför alla dessa problem koncentrerar sig jesuiterna på utbildning, i skyddet av människor och deras mentala hälsa, som är ytterst dramatiskt. ”Under de senaste 37 timmarna, har det skett tre självmord bland unga kvinnor mellan 15 och 25 år. Deras erfarenheter blev för svåra”, förklarar jesuiten. ”När jag ser ansiktena hos de lidande människorna som kommer till vårt center för psykologisk hjälp, förnimmer jag bilden av Jesu sår. Vi rör här vid Kristi dolda sår och vi närmar oss med samma vördnad detta verkliga lidande hos levande människor.” Han anser att freden mer än något annat är nödvändig i Irak. Han uppmanar till att skapa en framtid där man kan leva tillsammans med de andra och inte trots de andra.

När det gäller påven Franciskus besök i Irak, som är planerad till mars i år, så ger det ett incitament för medlemmarna i JRS i Irak att ännu bättre lära känna ”ett av historiens vägskäl, som i dag trafikeras av denna mänsklighet på den väg som vi har äran att följa, tjäna och försvara”.

Gabriella Ceraso, Vatican News 2021-01-24

Detta är en nyhetsartikel hämtad från Vatican News franska avdelning.