Open Doors: Radikal islam huvudorsak till förföljelse av kristna

Under 2015 ökade förföljelsen av kristna ytterligare. Huvudorsaken till detta är i 35 av de 50 länder, som ingår i ”världens förföljelseindex”, radikal islam. Ytterligare faktorer är religiös nationalism, diktatoriska regimer, den postkommunistiska ateismen, inre etiska spänningar eller maffialiknande system och organiserad brottslighet. Det betonade ledaren för den österrikiska byrån för internationella kristna ekumeniska hjälporganisationen Open Doors, Kurt Igler, vid en presskonferens under onsdagen. Uppskattningsvis 100 miljoner kristna över hela världen blir förföljda för sin tros skull.

Den värsta staten är, för fjortonde året i rad, Nordkorea. ”Antalet kristna som mördats för sin tros skull, respektive kyrkor som förstörts, har nästan fördubblats sedan året före”, heter det i Weltverfolgungsindex 2016. Under den rapporterade perioden mördades 7 100 kristna för sin tros skull och 2 406 kyrkor angreps. Året dessförinnan mördades 4 344 kristna och 1 062 kyrkor angreps.

Indexet presenterar en rangordning av 50 länder, där Open Doors anser att kristna utsätts för mest förföljelse och diskriminering. Efter Nordkorea kommer Irak, Eritrea, Afghanistan, Syrien, Pakistan, Somalia, Sudan, Iran och Libyen. Pakistan gick från 8:e till 6:e plats, Eritrea från 9:e till 3:e plats. Libyen hamnar för första gången på indexets tio i topp-lista. Även i Libyen är problemet de islamistiska grupperna.

I vissa länder handlar det om grupper som  Boko Haram, al-Shabab eller Islamiska staten, IS. De, men också vissa delar av befolkningen, angriper med extremt våld kristna, som inte delar deras uppfattning om islam.

I hinduiskt och buddhistiskt präglade länder, som Indien och Burma, leder enligt observationer en tilltagande religiöst motiverad nationalism till en radikalisering av vissa delar av befolkning och till en tydligt intensifierad förföljelse av kristna.

Pakistan uppvisar enligt Open Doors’ statistik de högsta värdena inom området ”Våld mot kristna”. Det extremt hårda trycket mot de omkring 3,8 miljoner kristna kommer i mindre utsträckning från staten än från islamistiska grupper och imamer, som på senare tid har hetsat pöbelhoper mot kristna.

Nya på förföljelseindexet är Niger och Bahrain. Niger har som andra afrikanska länder hamnat under det islamistiska Boko Harams inflytande. I Bahrain vinner idén om upprättandet av ett kalifat ständigt fler anhängare.

Igler, som är evangelisk teolog, rapporterade att i de cirka 60 länder som Open Doors verkar i utsätts kristna för förföljelse eller diskriminering för sin tros skull. Igler nämnde i det sammanhanget distribution av biblar, kristen litteratur, utbildning och församlingsledare, fångvård och stöd till mördade kristnas familjer. Detta sker bland annat genom nödhjälp och mottagningscentra.

Där förföljda kristna lever i utkanten av samhället bistår Open Doors dem med hjälp till självhjälp. Här nämnde Igler kurser i läsning, stärkande av kvinnornas autonomi, jordbruksprojekt och mikrokrediter.

En annan tyngdpunkt är ett brett offentlighetsarbete genom publikationer, föredrag och arrangemang för att öka medvetenheten om förföljelsen av kristna och för att uppmana till förbön för de förföljda kyrkorna.

Open Doors arbete finansieras genom gåvor. Se www.opendoors.at.

Kathpress 2016-01-13

Dagens Nyheter har för övrigt en hel bilaga i dag på temat förföljelse av kristna.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under 2015 ökade förföljelsen av kristna ytterligare. Huvudorsaken till detta är i 35 av de 50 länder, som ingår i ”världens förföljelseindex”, radikal islam. Ytterligare faktorer är religiös nationalism, diktatoriska regimer, den postkommunistiska ateismen, inre etiska spänningar eller maffialiknande system och organiserad brottslighet. Det betonade ledaren för den österrikiska byrån för internationella kristna ekumeniska hjälporganisationen Open Doors, Kurt Igler, vid en presskonferens under onsdagen. Uppskattningsvis 100 miljoner kristna över hela världen blir förföljda för sin tros skull.

Den värsta staten är, för fjortonde året i rad, Nordkorea. ”Antalet kristna som mördats för sin tros skull, respektive kyrkor som förstörts, har nästan fördubblats sedan året före”, heter det i Weltverfolgungsindex 2016. Under den rapporterade perioden mördades 7 100 kristna för sin tros skull och 2 406 kyrkor angreps. Året dessförinnan mördades 4 344 kristna och 1 062 kyrkor angreps.

Indexet presenterar en rangordning av 50 länder, där Open Doors anser att kristna utsätts för mest förföljelse och diskriminering. Efter Nordkorea kommer Irak, Eritrea, Afghanistan, Syrien, Pakistan, Somalia, Sudan, Iran och Libyen. Pakistan gick från 8:e till 6:e plats, Eritrea från 9:e till 3:e plats. Libyen hamnar för första gången på indexets tio i topp-lista. Även i Libyen är problemet de islamistiska grupperna.

I vissa länder handlar det om grupper som  Boko Haram, al-Shabab eller Islamiska staten, IS. De, men också vissa delar av befolkningen, angriper med extremt våld kristna, som inte delar deras uppfattning om islam.

I hinduiskt och buddhistiskt präglade länder, som Indien och Burma, leder enligt observationer en tilltagande religiöst motiverad nationalism till en radikalisering av vissa delar av befolkning och till en tydligt intensifierad förföljelse av kristna.

Pakistan uppvisar enligt Open Doors’ statistik de högsta värdena inom området ”Våld mot kristna”. Det extremt hårda trycket mot de omkring 3,8 miljoner kristna kommer i mindre utsträckning från staten än från islamistiska grupper och imamer, som på senare tid har hetsat pöbelhoper mot kristna.

Nya på förföljelseindexet är Niger och Bahrain. Niger har som andra afrikanska länder hamnat under det islamistiska Boko Harams inflytande. I Bahrain vinner idén om upprättandet av ett kalifat ständigt fler anhängare.

Igler, som är evangelisk teolog, rapporterade att i de cirka 60 länder som Open Doors verkar i utsätts kristna för förföljelse eller diskriminering för sin tros skull. Igler nämnde i det sammanhanget distribution av biblar, kristen litteratur, utbildning och församlingsledare, fångvård och stöd till mördade kristnas familjer. Detta sker bland annat genom nödhjälp och mottagningscentra.

Där förföljda kristna lever i utkanten av samhället bistår Open Doors dem med hjälp till självhjälp. Här nämnde Igler kurser i läsning, stärkande av kvinnornas autonomi, jordbruksprojekt och mikrokrediter.

En annan tyngdpunkt är ett brett offentlighetsarbete genom publikationer, föredrag och arrangemang för att öka medvetenheten om förföljelsen av kristna och för att uppmana till förbön för de förföljda kyrkorna.

Open Doors arbete finansieras genom gåvor. Se www.opendoors.at.

Kathpress 2016-01-13

Dagens Nyheter har för övrigt en hel bilaga i dag på temat förföljelse av kristna.